2.172 estudiants i estudiantes s'examinen de les proves d'accés a la universitat a l'UJI

09/06/2014 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Un total de 2.172 estudiants de la província de Castelló s’han matriculat per a examinar-se a la Universitat Jaume I de les proves d’accés a la universitat (PAU) en la convocatòria de juny de 2014.

Les proves d’accés tindran lloc els dies 10, 11 i 12 de juny de 2014 a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques en horari de matí (a les 9.30 hores) i de vesprada (a les 15.30 hores).

El nombre d’alumnat inscrit enguany és pràcticament igual al de la convocatòria de juny del 2013, quan s'hi van inscriure 2.173 persones. Dels presentats van aprovar el 96,83%, un percentatge similar al dels últims anys. En la convocatòria de juny de 2012 va aprovar el 97,06% de l’alumnat, i en juny de 2010 va aprovar el 97,31% de l’estudiantat.

Del total de 2.172 alumnes inscrits, 1.952 ho han fet en la fase general i/o específica, i 220 només en la fase específica. Del batxillerat hi ha 2.065 matriculats i 107 dels cicles formatius de formació professional. Hi ha 1.227 dones i 945 homes.

La prova inclou dues fases: una general, que permet accedir a la universitat als estudiants de batxillerat i té una validesa indefinida, i una fase específica voluntària, a la qual poden presentar-se tant estudiants de batxillerat com de cicles formatius, amb una validesa de només dos anys. 

En la fase general s’han de realitzar cinc exàmens (castellà, valencià, idioma estranger, història o filosofia, i una assignatura de la modalitat), cadascun dels quals dura 1 hora i 30 minuts i serà puntuat de 0 a 10, amb dos decimals. 

En la fase específica hi ha un màxim de quatre exàmens, que s'han d'elegir entre les assignatures de la modalitat, les hagen cursat o no, sense repetir l’elegida en la fase general. Es considerarà superada cada matèria quan la nota siga igual o superior a 5. Aquesta fase específica serveix per a millorar la nota d’accés als estudis universitaris.

La Universitat Jaume I informarà l’alumnat de les notes de selectivitat a través de missatges curts de text (SMS) als telèfons mòbils, i el 20 de juny podran accedir al portal de l’alumnat a consultar el detall de les seues qualificacions. Els alumnes també rebran, sense cap cost, el resultat de la preinscripció quan estiguen processades totes les dades. El termini per a sol·licitar aquest servei comença el 10 de juny i finalitza el 18 de juny de 2014 en l’adreça: https://appweb.edu.gva.es/paseu/.

Com en convocatòries anteriors, les peticions de reclamacions o segones correccions d’exàmens es faran a través d’un formulari web. En cap dels dos casos caldrà presentar documentació a la universitat. Més informació: http://www.uji.es/CA/infopre/trans/acc1012.html

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions