La Universitat Jaume I mantindrà tots els seus estudis amb el nou mapa de titulacions

01/07/2013 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
  • Mapa titulacions mapatitulacions mapa

    Les universitats públiques valencianes i la Generalitat van signar el passat 19 de juny el document conjunt del mapa de titulacions. | FOTO: GVA

La Universitat Jaume I mantindrà la seua oferta acadèmica de graus i màsters davant els criteris del nou mapa de titulacions que les cinc universitats valencianes i la Generalitat Valenciana van acordar el passat 19 de juny. Sobre aquest punt, el vicerector d’Investigació i Postgrau, el professor Antonio Barba, va assenyalar que «tots els estudis que es cursen actualment a l’UJI compleixen les condicions que la Generalitat ha determinat».

En el cas de l’UJI, es mantindran els 31 graus actuals i s’aniran rescindint en dos anys totes les diplomatures i llicenciatures, tal com estava previst en la implantació de l’espai europeu d’educació superior. Per tant, l’acord no comportarà una reducció dels títols de grau vigents encara que en dos cursos l’escenari autonòmic canviarà per la finalització de la transició a l’EEES amb una reducció a més de la meitat de les carreres existents, que passaran de les 407 actuals a 188.

El nou document inclou restriccions per a la implantació de nous títols de grau, com ara una demanda mínima de 50 alumnes, que no estiga duplicat en una mateixa província i que s’adeqüe al mercat laboral i social. Cal destacar que títols com ara el Grau en Matemàtica Computacional de l’UJI, que compten amb una demanda menor a l’exigida, continuaran vigents per ser únics en el sistema educatiu valencià i en la província de Castelló.

Pel que fa als màsters, l’UJI continuarà amb el catàleg de 41 màsters oficials, ja que també compleix els criteris establerts. Concretament, l’acord del nou mapa estableix un límit d’1,5 màsters per cada grau. Aquesta ràtio suposarà a nivell autonòmic passar de 345 màsters a 282 en el curs 2015/2016. No obstant, entre les excepcions per al còmput de màsters es troben els que s’impartisquen en col•laboració amb universitats d’altres països per tal d’afavorir la internacionalització. Així mateix, els impartits entre diverses universitats valencianes computaran en la proporció què s’imparteixen en cada universitat. En aquest sentit, el professor Barba va apuntar que «quasi la meitat dels estudis de postgrau oferits per l’UJI són interuniversitaris, pel que ja comptem amb aquest avantatge». També s’exceptuaran els que estiguen finançats en més d’un 50% per empreses per a potenciar la col•laboració amb el teixit productiu o en menys d’un 50% per la Generalitat Valenciana. Finalment, els màsters que habiliten per a l’exercici professional no computen en la ràtio abans mencionada. Cal apuntar que els màsters propis de la Universitat Jaume I queden fora de l’àmbit del conveni sobre el mapa de títols signat per la Generalitat i les universitats públiques valencianes.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions