UJI
  • UJI
  • Informació dels assumptes tractats en el Consell de Govern

Informació dels assumptes tractats en el Consell de Govern

Sessió número 41 (10 desembre de 2013)
Última modificació: 11/12/2013 | Font: SCP

El Consell de Govern aprova una declaració en què adverteix del risc del model UJI d’universitat pública

El Consell de Govern ha aprovat la següent declaració:

Les retallades pressupostàries en la subvenció ordinària de la Generalitat Valenciana i la política educativa del Ministeri d’Educació que està patint l’UJI des de fa tres anys està posant en perill el model d’universitat pública que hem conegut fins ara. El Consell de Govern de l’UJI vol traslladar aquesta preocupació a la societat de Castelló perquè siga conscient que aquell projecte pel qual es va lluitar ara fa 21 anys està passant per un moment crític. L’UJI no pot abordar les inversions en les infraestructures que necessita, la subvenció ordinària només cobreix les despeses de personal, la política de beques impedeix l’accés de l’estudiantat amb menys recursos, els fons públics destinats a recerca han minvat de manera extraordinària, les condicions laborals han empitjorat, les promocions estan paralitzades i les taxes de matrícula s’han incrementat en un 33%. Per contra, s’estan donant totes les facilitats a la creació d’universitats privades que engeguen justament aquelles titulacions que tenen més demanda, i amb una diferència de preus cada vegada menor entre l’oferta pública i la privada com a conseqüència de la continua pujada de les taxes de matrícula. 
 
Per tot això, el Consell de Govern de l’UJI exigeix un increment del finançament del sistema d’universitats públiques de la Comunitat Valenciana, la liquidació del deute antic, el pagament de tots els endarreriments, la derogació dels decrets que limiten l’autonomia universitària, la rebaixa de les taxes de matrícula i una política de beques que assegure la igualtat d’oportunitats.
 
El rector felicita els premiats pel Consell Social
El rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, ha aprofitat el seu informe per a felicitar els premiats en la darrera edició dels premis del Consell Social. Climent ha felicitat el professor Juan Luis Gómez Colomer pel XV Premi d’Investigació del Consell Social, que reconeix la seua trajectòria investigadora, i els professors i professores María Luisa Sanchiz, Mercé Correa i Iván Barreda, que van guanyar el V Premi del Consell Social a l’Excel•lència Docent Universitària. Per últim, el rector ha felicitat també a l’empresa de videojocs Ninja Fever, que ha guanyat el VI Premi a la Iniciativa Emprenedora Estudiantil.
 
Climent felicita la Fundació Isonomia pel premi de Comunicació no Sexista
El rector ha felicitat a la Fundació Isonomia per rebre el premi de Comunicació no Sexista que atorga l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC). El premi distingeix a la Fundació Isonomia per les seues iniciatives pioneres en investigació sobre dona i mitjans de comunicació. L’acte de lliurament serà el pròxim 12 de desembre a Barcelona. 
 
L’UJI rep el premi Joaquín Blume de promoció i foment de l’esport
El rector, Vicent Climent, ha informat al Consell de Govern de l’acte de lliurament del premi Joaquín Blume a la promoció i foment de l’esport que ha guanyat la Universitat Jaume I enguany i que es va lliurar el passat 2 de desembre a Madrid dins dels Premis Nacionals que convoca el Consell Superior d’Esports. El rector va anar acompanyat pel vicerector de Cultura i Extensió Universitària, Wenceslao Rambla, i el cap del Servei d’Esports, Carlos Hernando.
 
51 estudiants UJI gaudiran d’una beca del Santander per a fer pràctiques remunerades a pimes
El rector de la Universitat Jaume I ha informat al Consell de Govern de l’acte de presentació de les beques del Banc Santander que permetrà a 590 universitaris de la Comunitat Valenciana fer pràctiques remunerades en pimes. A la Jaume I seran 51 els estudiants que es podran beneficiar d’aquesta beca. Climent ha destacat que el 47% dels becaris de l’anterior edició d’aquestes beques es va quedar en l’empresa.
 
La Jaume I incrementa les beques menjador fins els 430 beneficiaris
La Universitat Jaume I, a través del Vicerectorat d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa, incrementarà la partida destinada a beques menjador per al curs acadèmic 2013/2014 fins a arribar a una quantitat total de 86.000 euros. D’aquesta manera, el nombre final de beneficiaris passarà dels 190 previstos fins a 430.
 
L’UJI i AICE renoven el conveni de col•laboració per a treballar conjuntament amb el ITC
El rector de la Universitat Jaume I de Castelló, Vicent Climent, en representació de l’Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica Agustin Escardino, i el president i el vicepresident de l’Associació d’Investigació de les Indústries Ceràmiques (AICE), José Castellano i Antonio Blasco, respectivament, han signat dijous 5 de desembre de 2013 la renovació del conveni entre ambdues institucions per a desenvolupar activitats conjuntes en matèria d’investigació, desenvolupament tecnològic, innovació, formació i assessorament tecnològic mitjançant el ITC, segons ha informat el rector al Consell de Govern.
 
El rector informa de la presentació de l’estudi “La universidad española en cifras”
El rector ha informat al Consell de Govern de la seua participació a l’acte de presentació de l’estudi “La universidad española en cifras”, que es va celebrar a Madrid el passat 28 de novembre, i que va ser realitzada pel seu autor, el rector honorífic de l’UJI Francesc Michavila. 
 
Climent informa dels canvis de presidència dels rectors valencians i espanyols
El rector ha informat del canvi de presidència de la Conferència de Rectors de les Universitats Públiques Valencianes, que recaurà durant 2014 en la Universitat Jaume I. D’aquesta manera, Climent substituirà a Manuel Palomar, rector de la Universitat d’Alacant al front d’aquesta associació que es regeix per un torn rotatiu de presidència per ordre d’antiguitat de les universitats. A més a més, el rector ha informat de la creació, a petició de la Universitat de València, d’una comissió d’experts de les universitats valencianes per tal d’analitzar les conseqüències i les possibles solucions davant el tancament de Ràdio Televisió Valenciana i que el representant de l’UJI en eixa comissió serà el professor Javier Marzal, catedràtic de Comunicació Audiovisual i Publicitat. El rector ha aprofitat per a informar al Consell de Govern que la pròxima edició del Congrés de Comunicació Local (Comloc), que se celebrarà els dies 16 i 17 de desembre, versarà precisament sobre la crisi de RTVV i les seues conseqüències en la societat valenciana i espanyola.
Així mateix, el rector ha informat del canvi de presidència de la Conferència dels Rectors de les Universitats Espanyoles, desprès de les eleccions celebrades a Màlaga, on va ser elegit Manuel López Pérez, rector de la Universitat de Saragossa, com a nou president en substitució d’Adelaida de la Calle, rectora de la Universitat de Màlaga. 
 
Ricardo Chiva substituirà a Gracia Bruscas al front de l’Oficina de Relacions Internacionals
El rector de la Universitat Jaume I ha informat al Consell de Govern de la dimissió, per motius familiars, de la professora Gracia Bruscas com a directora de l’Oficina de Relacions Internacionals i la seua substitució pel professor Ricardo Chiva, catedràtic de l’àrea d’Administració d’Empreses i Màrqueting. Climent ha agraït a Bruscas la seua dedicació i treball durant el temps que ha estat al front de l’ORI.
 
González Cussac instruirà l’expedient pels fets de la Setmana de Benvinguda
El rector de l’UJI ha informat al Consell de Govern que ha iniciat els tràmits per a l'elaboració d'un expedient disciplinari contra els organitzadors de la xerrada "Música combativa", que es va celebrar al campus de la Universitat Jaume I el passat 30 d'octubre malgrat que no havia estat aprovada pel Consell de Direcció. L'activitat, que es va incloure dins de la Setmana de Benvinguda, no va estar autoritzada pel Consell de Direcció a l'entendre que no era acord amb l'esperit de concòrdia i germanor propi de la Universitat. L'instructor de l'expedient disciplinari als organitzadors col•lectius i individuals d'aquesta activitat serà el Dr. José Luis González Cussac, catedràtic de Dret de la Universitat de València i que anteriorment va ser-lo de la Universitat Jaume I. L'UJI ha sol•licitat a l'UV la comissió de serveis del catedràtic i aquesta ja està concedida i formalitzada, amb la qual cosa el procés de l'expedient s'ha encetat ja. A partir d'ara, l'instructor recabarà la informació que necessite per tal de fer un informe on es determinen les responsabilitats i, si cal, les sancions corresponents.
 
El Consell de Govern aprova la proposta d’adjudicacions de retribucions al professorat del sistema propi 2013

El Consell de Govern ha aprovat la proposta d’adjudicacions de retribucions al personal docent i investigador en atenció als mèrits docents, investigadors i de gestió, corresponents al Sistema propi 2013, i d’acord al Decret 168/2013, de 8 de novembre del Consell de la Generalitat.

El Consell de Govern aprova el calendari laboral de 2014
El Consell de Govern ha aprovat el calendari laboral de la Universitat Jaume I per a l’any 2014 d’aplicació al personal d’administració i serveis funcionari, laboral fix i contractat temporal.
El calendari contempla els dies hàbils de vacances i d’assumptes propis i els dies festius de caràcter nacional, autonòmic i local. Cal destacar que es manté la festa de creació de la Universitat, ja que el 6 de desembre és dissabte i es trasllada aquesta festa al 21 de febrer. També cal destacar que per tercer any consecutiu, la Universitat romandrà tancada des del dia 4 al 22 d’agost per raons de racionalització de la despesa i estalvi energètic.

El Consell de Govern modifica la normativa per a la provisió de llocs de treball del PAS
L’UJI ha aprovat la proposta de modificació de la Normativa sobre Barems generals d’aplicació als concursos de mèrits per a la provisió de llocs de treball del personal d'administració i serveis de la Universitat Jaume I (adaptats a la modificació aprovada pel Consell de Govern de la Universitat Jaume I, en la sessió nº 38 de 25 de febrer de 2010) i a les borses de treball en que s’especifica.

L’actualització d’aquesta normativa afecta als barems que s’apliquen a la provisió de llocs de caps de servei i equivalents, a la resta de llocs amb direcció, a altres llocs de nivell 24 o superior i al barem per a la resta dels llocs de treball. La normativa també modifica la disposició comú en la valoració de les titulacions oficials i com es farà la resolució d'empats.

El Consell de Govern de l'UJI aprova el pressupost de les entitats dependents
El Consell de Govern ha aprovat el pressupost per a 2014 de les entitats dependents de la Universitat Jaume I i de les entitats en les quals la Universitat té participació majoritària: la Fundació General la Universitat Jaume I, Fundació de la Comunitat Valenciana; Espaitec, Parc Científic, Tecnològic i Empresarial S. L. de l'UJI; la Fundació Isonomia i la Fundació Germà Colón Domènech.

El pressupost de la Fundació Isonomia per a 2014 estableix una previsió d’ingressos i despeses de 148.551,60 euros, el que suposa una reducció 9.200 euros respecte el pressupost de 2013. La Fundació Isonomia contempla entre les seues activitats formació de postgrau i altres cursos, serveis d’assessorament sobre igualtat en les organitzacions i tasques de investigació interlocució social. En el desenvolupament de les seues actuacions cal destacar la Xarxa Isonomia de municipis per a la igualtat efectiva de dones i homes constituïda per 92 ajuntaments de l’estat espanyol; una xarxa de 200 persones, associacions i empreses associades a la Fundació, i experiència en la gestió de programes i projectes en matèria d’igualtat.

D'altra banda, s'ha aprovat un pressupost de 18.000 euros per a la Fundació Germà Colón Domènech. Les activitats que la Fundació té previst realitzar durant el 2014 es centren en l'àmbit acadèmic i consistiran en la realització de congressos, ponències, cursos i conferències dirigides a incentivar el coneixement i la recerca en l’àmbit de la Filologia Romànica. D’altra banda també està prevista la publicació de llibres en col·laboració amb l’UJI i l’Abadia de Montserrat de Barcelona.

El pressupost de la Fundació General de la Universitat Jaume I, Fundació de la Comunitat Valenciana, per 2014 s'ha elaborat seguint criteris d'austeritat en forma de reducció de despeses i ascendeix a 514.493,33 euros. Aquest pressupost estarà destinat a vuit programes d'actuació, com a accions de suport a l'avaluació de la docència; desenvolupament i gestió de l'Escola d'Estiu de nens i nenes; col·laboració en la gestió de beques i ajudes al estudiantat; suport i promoció dels estudis de postgrau; accions informatives i de comunicació amb organitzacions i entitats públiques i privades; enquestes de satisfacció d'entitats que contractin projectes de recerca i d'altres usuaris de la UJI; recolzament en la gestió de determinades actuacions del programa Campus Obert; i organització, gestió i impartició d'accions formatives conduents a l'obtenció de certificats de professionalitat.

Per últim, el pressupost del Parc Científic Tecnològic Empresarial de l’UJI per a l’exercici 2014 ascendeix a 212.680,48 €, xifra que representa un increment pressupostari del 2,05 % respecte a l’exercici anterior, l’import del qual ascendia a 208.400,00 €.

L’UJI modifica el Marc General de les Beques d’Iniciació a la Investigació
El Consell de Govern ha aprovat una modificació del Marc General de les Beques d’Iniciació a la Investigació. En concret, ha aprovat una nova redacció del seu article 7, que estableix ara que la dotació bruta de la beca es fixarà en la convocatòria a proposta de l’investigador tutor o investigadora tutora. L’import mensual serà com a mínim de 300 € mensuals, i com a màxim el doble de la dotació mínima. La dotació mínima s'actualitzarà a l'alça per l'import que resulte de dividir la dotació de la Beca de Col·laboració del Ministeri d'Educació pel nombre de mesos de la mateixa.

L’UJI actualitza l’import màxim de les assistències tècniques dels contractes subscrits a l’empara de l’article 83 de la LOU
La Universitat Jaume I ha aprovat l’actualització en 3.000 euros de l’import màxim de les assistències tècniques establides en la normativa interna que regula els contractes subscrits a l’empara de l’article 83 de la LOU i que defineix com aquells treballs en els quals coincidisca una escassa rellevància econòmica, un breu termini d’execució i un marcat caràcter tècnic, que faça innecessari fixar clàusules contractuals específiques de confidencialitat, propietat industrial, o responsabilitats, entre altres.

L’UJI aprova el calendari electoral per a Juntes de Centre i a degans i director de centre
El Consell de Govern ha aprovat el calendari d’eleccions a Juntes de Centre. Aquestes eleccions s’iniciaran el 7 de febrer de 2014 amb la publicació del cens provisional, que es publicarà de forma definitiva el dia 14 de febrer. Del 17 al 21 de febrer es podran presentar les candidatures i el 4 de març serà la proclamació definitiva de les mateixes. Les eleccions tindran lloc el 17 de març i la proclamació definitiva dels membres serà el 21 de març.

D’altra banda, també s’ha aprovat el calendari per a triar nous degans i director de centre. En aquest cas, les eleccions s’iniciaran amb la presentació de candidatures del 31 de març a l’1 d’abril, data en què es proclamaran provisionalment les candidatures. La proclamació definitiva serà el 7d’abril i les eleccions tindran lloc el 14 d’abril. La proclamació definitiva dels resultats està prevista per al 25 d’abril.

 

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions