Informació dels assumptes tractats en el Consell de Govern Sessió número 2/2015 (6 febrer de 2015)

06/02/2015 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’UJI rebutja el decret de modificació dels estudis universitaris i demana la seua derogació

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I de Castelló, reunit en sessió extraordinària d'urgència, manifesta el seu desacord amb el Reial Decret 43/2015, de 2 de febrer, pel qual es modifica l'estructura dels estudis universitaris i el seu procés de tramitació i aprovació, i demana la seua derogació. El Consell de Govern recorda que tant la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), com el Consell d'Estat, els sindicats de treballadors universitaris i l'estudiantat s'han manifestat en contra de l'aprovació d'aquest Reial Decret i que aquestes opinions no han estat escoltades ni tingudes en compte.

Les actuals titulacions de grau van començar a implantar-se el curs 2009/10 i alguns graus van començar el seu primer curs l'any 2012/13. Segons el RD 1393/2007, de 29 d'octubre, els plans d'estudi d'aquestes titulacions han de passar ara una avaluació que donarà informació sobre els resultats de l'aplicació d'aquesta estructura d'ensenyaments. Considerem, per tant, com la CRUE, que és una falta de responsabilitat escometre un nou canvi de model sense valorar l'anterior; perquè aquest RD no naix d’una reflexió acadèmica acurada, sinó que es pretén justificar en gran part per un suposat estalvi econòmic que s’haguera obtingut –i en major quantia- no incrementant les taxes de matrícula.

L'aprovació d'aquest Reial Decret pot suposar una heterogeneïtat en la durada -i consegüentment en la despesa econòmica- del mateix títol en les universitats de l'Estat espanyol, creant un desequilibri en el sistema i molta incertesa respecte a la qualitat dels estudis per a l'estudiantat i per als futurs ocupadors.

D’altra banda, aquest Reial Decret posa en perill el finançament –ja deficient- de les universitats públiques perquè, en reduir-se la durada dels estudis de grau en què es basa la subvenció pública actual, es produirà també una reducció important dels ingressos de les universitats i, per tant, una minva en la qualitat de la seua oferta acadèmica.

Per totes aquestes raons, el Consell de Govern de l'UJI manifesta el seu desacord amb el Reial Decret i demana la seua derogació, al mateix temps que ofereix la seua disposició per a continuar treballant per tal de millorar el sistema universitari espanyol  de la manera més consensuada possible.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions