19/12/2023 | FCS
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Comissions de la FCS

Tribunal de Compensació

President:
Eladio J. Collado Boira

Secretària:
Estefanía Ruiz Palomino

Tres professores o professors a temps complet i tres suplents:
Ferran Martínez García (suplent: María José Sánchez Catalán)
Lidón Villanueva Badenes (suplent: Pilar Segarra Cabedo)
Amparo Bernat Adell (suplent: Ana Folch Ayora)

Representació de l'estudiantat:
Francisco Pérez Cervantes

Comissió de Reconeixements de Crèdits

President:
Eladio J. Collado Boira

Secretària:
Estefanía Ruiz Palomino

Vocals:
Pablo Salas Medina, vicedegà del grau en Infermeria
María Muriach Saurí, vicedegana del grau en Medicina
Manuel Ignacio Ibáñez Ribes, vicedegà del grau en Psicologia
Raquel Flores Buils, vicedegana d'Ordenació Acadèmica i Qualitat Docent
Francisco Pérez Cervantes, estudiant representant de centre

Comissió de Qualitat

Eladio J. Collado Boira, degà
Raquel Flores Buils, vicedegana d'Ordenació Acadèmica i Qualitat Docent
Estefanía Ruiz Palomino, secretària
Pilar Martínez Gascón, personal tècnic, de gestió, administració i serveis
Silvia Morro Martín, personal tècnic, de gestió, administració i serveis
Francisco Pérez Cervantes, representant de l'estudiantat en el Consell de Planificació i Qualitat
Mª Carmen Molés Gimeno, professional externa, vicedegana tercera del Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana
Sergio Blasco Garcés, tècnic mitjà de l'Oficina d'Estudis
María Ola Belloso Saura, tècnica mitjana de Qualitat de la OPAQ

Comissió de Simulació Clínica

Eladio J. Collado Boira, degà
Ignacio Catalá Monzón, coordinador
María Muriach Saurí, vicedegana de Medicina
Pablo Salas Medina, vicedegà d'Infermeria
Andrea Fernández Marmaneu, tècnica simulació de la FCS
Juan José Enrique-Tarancón Gallego, tècnic simulació de la FCS
María Irene Centelles Sales, vocal de Medicina
Anna Serra Rubert, vocal de Medicina
Paula Recacha Ponce, vocal d'Infermeria
María Desamparados Bernat Adell, vocal d'Infermeria

Comissió de seguiment de convenis de pràctiques clíniques

Eladio J. Collado Boira, degà
Francisco Ros Bernal, vicedegà de Pràctiques Clíniques i Relacions Institucionals

Tutora de pràctiques externes extracurriculars

María Pilar Molés Julio

Representants de la Facultat en altres comissions

Consell Assessor d'Inserció Professional

Francisco Ros Bernal, vicedegà de Pràctiques Clíniques i Relacions Institucionals
Raquel Flores Buils, vicedegana d'Ordenació Acadèmica i Qualitat Docent

Comissió de Política Lingüística (CPL)

Generós Ortet Fabregat
Francisco Ros Bernal

Comissió d'Avaluació Docent

Raquel Flores Buils

Comissió d'Estudis i Professorat

Raquel Flores Buils

Comissió de Cooperació i Desenvolupament Sostenible

Estefanía Ruiz Palomino

Consell Assessor per a la Transformació Docent

Raquel Flores Buils (suplent: Manuel Ignacio Ibáñez Ribes)

Consell Assessor d'Orientació i Captació d'Estudiantat

Raquel Flores Buils (suplent: Eladio J. Collado Boira)

Comissió d'Afers Econòmics, Informàtics i Infraestructura (CAEII)

Estefanía Ruiz Palomino (suplent: Eladio J. Collado Boira)

Comissió del progrtama UJI Empren on Social

Isabel Martínez Martínez (suplent: Raquel Flores Buils)

Consell Assessor de Promoció de la Salut

Vicente Pallarés Carratalá

Informació proporcionada per: Facultat de Ciències de la Salut