11/04/2022 | FCS
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Universitat Jaume I disposa d'un sistema d'assegurament intern de la qualitat  dels seus títols (SAIQ). Aquest sistema de qualitat comprèn tots els títols oficials que s'imparteixen el l'UJI i  amplia els requeriments de la verificació dels títols. El seu objectiu bàsic es garantir la qualitat de tots els títols que s'hi imparteixen, graus, màsters i programes de doctorat, amb la revisió i millora dels seus programes formatius, basats en les necessitat si expectatives dels seus grups d'interès, als quals s'ha de tindre puntualment informats.

El SAIQ s'aplica a tots els centres de la Universitat Jaume I i, per tant, tenen diverses responsabilitats:

- la Junta de Centre adopta les mesures necessàries per a assegurar el compliment del sistema d'assegurament intern de la qualitat.

- el Deganat i la Direcció del centre han de vetlar pel compliment de les normes relatives al sistema d'assegurament intern de la qualitat.

- les Comissions de Titulació de grau i màster i les Comissions dels Programes de doctorat han de realitzar un seguiment del desenvolupament dels títols i programes i responsabilitzar-se del control i millora del SAIQ.

Informació proporcionada per: Facultat de Ciències de la Salut