24/01/2020 | FCS
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

REUNIÓ 38. Junta de Centre de la Facultat de Ciències de la Salut (VIRTUAL)

Horari: 24 hores del 26/09/2019

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta anterior (04/07/2019)

2. Aprovació, si escau, a la proposta de modificació en el Pla d'estudis del Grau en Medicina.

Els dos canvis principals del Modifica del Grau en Medicina són els següents:

- Canvi de semestre de dues assignatures de segon curs amb el mateix nombre de crèdits (7 ECTS). La MD1762 (Aparell Cardiorrespiratori), que actualment està en el segon semestre, passaria al primer semestre; i la MD1761 (Aparell Genitourinari i Renal) actualment en el segon semestre, passaria al primer semestre.

- Introducció d'una assignatura optativa nova ('Perspectiva Multidisciplinària de les malalties atòpiques'), i per tant eliminació d'una optativa que mai ha sigut activada ('Estereologia'). L'optativa nova s'assigna a cinqué curs, i una assignatura optativa actual de cinqué curs passa a tercer curs.

3. Informar sobre la proposta de nomenament dels membres de les comissions de titulació dels graus de la FCS.

Des del Vicerectorat d'Estudis i Docència es proposa l'adaptació de les comissions de titulació de grau al nou reglament marc de centres (aprovat per Consell de Govern 5/2019, de 17 de maig de 2019), per això, informem dels membres que composaran les Comissions de Grau de la FCS a partir de l'1 d'octubre de 2019.

4. Informar sobre la proposta de nomenament de coordinadors/es i tutors/es del programa d’intercanvi de la FCS.

Informació proporcionada per: Facultat de Ciències de la Salut