26/09/2018 | FCS
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

REUNIÓ 27, JUNTA DE CENTRE DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT.

Dijous, 7 de juny de 2018.

Lloc: Sala de Juntes (HD0110FJ) de la FCS

Horari: 9:00h. en primera convocatòria. 9:30 h. en segona convocatòria.

Ordre del dia

 1. Aprovació, si escau, de les actes de les Juntes anteriors (Junta ordinària del 13/03/18, i Junta extraordinària del 25/04/2018)
 2. Informe del degà
 3. Aprovació, si escau, dels horaris i exàmens del grau d’Infermeria per al curs 2018-2019.
 4. Aprovació, si escau, dels horaris i exàmens del grau de Medicina per al curs 2018-2019.
 5. Aprovació, si escau, dels horaris i exàmens del grau de Psicologia per al curs 2018-2019.
 6. Aprovació, si escau, dels horaris i exàmens del màster universitari en Ciències de la Infermeria per al curs 2018-2019.
 7. Aprovació, si escau, dels horaris i exàmens del màster universitari en Intervenció i Mediació Familiar per al curs 2018-2019.
 8. Aprovació, si escau, dels horaris i exàmens del màster universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans per al curs 2018-2019.
 9. Aprovació, si escau, dels horaris i exàmens del màster universitari en Psicologia General Sanitària per al curs 2018-2019.
 10.  Aprovació, si escau, dels horaris i exàmens del màster universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària per al curs 2018-2019.
 11.  Aprovació, si escau, dels horaris i exàmens del màster universitari en Cervell i Conducta per al curs 2018-2019.
 12.  Aprovació, si escau, dels representants de la FCS en les comissions i centres on la FCS té representació.
 13.  Aprovació, si escau, dels representants de la FCS en les comissions internes
 14. Torn obert de paraula
Informació proporcionada per: Facultat de Ciències de la Salut