10/11/2022 | FCS
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Reunió: Junta de Centre de la Facultat de Ciències de la Salut PRESENCIAL-VIDEOCONFERÈNCIA (17/12/21)

Data i hora: dimecres 17/12/21 09:30

Número de sessió: 56

 

Acords generals:

S'aproven per assentiment les activitats de reconeixement de crèdits per al segon semestre del curs 2021-2022.

S'aproven per assentiment les sol·licituds de renovació de cursos d’expert, d’especialització i de màsters propis per al curs 2022/2023.

S'aprova per assentiment la sol·licitud d’implantació d’un Curs d'Especialització per al curs 2022/2023.

Informació proporcionada per: Facultat de Ciències de la Salut