UJI

Imma Puig

Premi Olimpia 2019

08/04/2019 | FCS

 Imma Puig Vicent ha rebut aquest any el Premi Olímpia 2019 pel seu compromís social i professional amb la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, especialment, en favor de les dones i nenes més vulnerables, valorant la seua contribució en el temps i el seu impacte social.

La castellonense, ha treballat per l'igulatat, donant suport a les dones i grups feministes de Safané, donant visibilitat a una ètnia que està a punt de desaparèixer per temes d'immigració, i per la pau, per aconseguir una pau inclssiva des de la persepctiva de la violència de gènere i la igualtat entre homes i dones.

El seu compromís social, solidari i d'apreci a favor de les dones i nenes més vulnerables fan d'Imma Puig tot un referent en les nostres Jornades.

Informació proporcionada per: Facultat de Ciències de la Salut