UJI

Relació d'ingressos pressupostaris de la Universitat

28/09/2017

La LLEI 5/2016, de 6 de maig, de Comptes Oberts per a la Generalitat Valenciana preveu que els organismes públics que estiguen dins del seu àmbit d'aplicació publiquen informació periòdica relativa als moviments dels comptes bancaris dels quals és titular l'organisme.

L'article 1, d) de l'esmentada llei inclou explícitament en el seu àmbit subjectiu d'aplicació les universitats públiques valencianes i les entitats del seu sector públic vinculades o dependents.

Totes les dades publicades ho seran en format de dades obertes, de manera que es puguen descarregar, manipulables, reutilitzables i distribuïbles per part de terceres persones alienes a l’administració.

Per tal de donar compliment al que disposa aquesta norma, la Universitat Jaume I fa pública la informació referent als ingresso rebuts que es requereix a l'article 2, apartat 8 de la llei i que consisteix en:

- Descripció del subconcepte econòmic
- Import acumulat del subconcepte econòmic
- Data del moviment (data fase I).
- Import del moviment (import líquid de cada ingrés).

A causa que s'han de realitzar els processos administratius adequats per a la correcta comptabilització dels moviments, les dades d'un període determinat podrien tenir alguna variació en un període posterior, dins del mateix exercici econòmic, fins que es tanqui oficialment l'exercici pressupostari

Freqüència d'actualització:
mensual

Normativa:
LLEI 5/2016, de 6 de maig, de Comptes Oberts per a la Generalitat Valenciana, Llei 2/2015, de 2 d’abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Contribuïdor de la informació:
Gerència

Creador de la informació:
Gerència

Distribucions:
Els formats disponibles per a la distribució de les dades son TURTLE, CSV, JSON i RDF/XML. La informació se estructura en els següents camps: Exercici, Declarant, Descripció, Tercer, Data Moviment, Import

Versió de:
Única Versió

Etiquetes:
ingressos UJI, ingressos pressupostaris UJI, compters oberts UJI, transparència UJI

Idioma:
Valencià, Castellà

Condicions d'ús:
Veure http://www.uji.es/transparencia/opendata/llicencia/

Organisme que publica la informació:
Universitat Jaume I de Castelló

Recursos relacionats:
Comptes oberts de la Generalitat Valenciana en http://www.gvaoberta.gva.es/informacio-economica-i-pressupostaria;jsessionid=1212DA3EF3020D8AA15F36285A2F12CE

Cobertura geogràfica:
Castelló

Cobertura temporal:
Col·lecció acumulada des de la vigència de la col·lecció i, de manera mensual, fins la darrera data d'actualització

Temàtica:
Transparència, Comptes oberts

Vigència de la col·lecció:
Dada històrica des de l'1 de gener de 2017

Data creació:
18/10/2016