Formació per a la direcció: Indicadors de gestió universitària: integració i automatització

10/10/2022 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

Presencial.

Dirigit a

Directius i directives PAS i PDI de la Universitat Jaume I.

Competència/es a desenvolupar

Competències en anàlisi de dades de les universitats i de l'UJI. Competències en mesurament de dades en processos de gestió: extracció, validació, visualització, integració i automatització.

Objectius

Aprofundir en les fonts d'informació ja disponibles per al mesurament de dades institucionals i desenvolupament a tots els àmbits i unitats.
Afavorir el disseny i ús d'indicadors per assolir objectius.
Enfortir les capacitats en relació als processos de gestió que requereixen mesurament de dades.

Continguts

Sistema integrat d'informació universitària (SIIU), des del Ministeri.
La universitat espanyola en xifres, des de la CRUE.
El rànquing CYD de les universitat d'Espanya, des de la Fundació CYD.
Mesurament del finançament per objectius de les unitats acadèmiques a l'UJI.

Durada

4 hores.

Participants

Màxim 30 persones.

Lloc

Aula d'informàtica TD0205AI (Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals).

Calendari

9 i 16 de novembre de 2022.

Horari

de 9:30 a 11:30 hores

Professorat

José Ramón Segarra Moliner (OPAQ)

Termini d'inscripció

de l'11 al 28 d'octubre de 2022.

Certificats

El personal admès que haja assistit a les dos sessions del curs, tindrà dret a que li siga expedit un certificat d'assistència.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans