Formació per a la direcció: Els programes de Qualitat: novetats legislatives

30/06/2022 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

Presencial.

Dirigit a

Directives i directius PDI de la Universitat Jaume I.

Objectius

- Conèixer els programes de qualitat de les agències que afecten als títols i la seva base: seguiment i renovació de l’acreditació de títols, acreditació institucional, programa Docentia.
- Conèixer l’aplicació informàtica Gestió per processos i la informació pública del SAIQ.

Continguts

Sessió 1.
- Audit (SAIQ).
- Acreditació institucional
- Gestió per processos (GPP): Estructura, Accions i Notificacions
- Informació pública del SAIQ. Informes de resultats de l’OPAQ i OIPEP.
Sessió 2.
- Adaptació dels títols oficials al RD822/2021 i Guies Docents
- Seguiment i renovació de l’acreditació
Sessió 3.
- Procés d’assignacions i SPI d’entrega de TFG i TFM (1/2h)
- Informes de satisfacció segons els grups d’interès
- El programa Docentia_UJI i els seus indicadors.

Durada

6 hores.

Participants

Màxim 30 persones.

Lloc

Aula d'informàtica HA0206AI (FCHS).

Calendari

5, 7 i 13 de juliol de 2022.

Horari

de 9:30 a 11:30 hores.

Professorat

María Teresa Mora, Mariola Belloso, Silvia Guillamón, Cristian Miralles (OPAQ), Dolores Ten, Mª José Aramburu (Oficina d’Estudis) i Ricardo Borillo (UADTI)

Termini d'inscripció

del 6 al 21 de juny de 2022.

Certificats

El personal admès que haja assistit, com a mínim, al 80% del total de les hores del curs, tindrà dret a que li siga expedit un certificat d'assistència.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans