Formació per a la direcció: Introducció a l’explotació i anàlisi de dades amb Oracle Discoverer i Excel

26/11/2020 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

No presencial (Aula Virtual).

Dirigit a

Directius i directives PDI i PAS de la Universitat Jaume I.

Objectius

-Donar a conèixer Oracle Discoverer com a eina d’explotació de la base de dades de la universitat, per a manipular de manera eficient les dades obtingudes.
-Conèixer com utilitzar les taules dinàmiques i els gràfics dinàmics amb Excel com a complement per a gestionar les dades, així com obtindre fàcilment i eficientment resums, comparatives i anàlisis.

Continguts

TEMA 1. QUÈ ÉS ORACLE DISCOVERER?
• Informació en temps real, açò és el millor de Discoverer.
• Conceptes clau: taules, matrius i vistes.
• Primers passos. Sol·licitar un compte d’explotació, navegadors compatibles, maneres d’accedir-hi i problemes comuns en entrar en Discoverer.
• Concepte de llibre i full de treball.

TEMA 2. ANÀLISI DE LA INTERFÍCIE
• Les diferents parts de la interfície:
- El panel d’elements Disponibles.
- El panel d’elements Seleccionats.
- La barra d’eines.
- Visualització de gràfics.

TEMA 3. CREACIÓ I EDICIÓ D’UNA CONSULTA
• Definir i modificar l’estructura d’una consulta (àrea de negoci, taules i camps).
• Com i on es guarden les nostres consultes.
• Crear, canviar nom, duplicar i suprimir fulls de treball.
• Com gestionar consultes compartides.
Exercici 1.

TEMA 4. MANIPULACIÓ DE DADES: FORMATAR I ORDENAR
• Com donar format als distints elements d’un full de treball.
• Columnes, capçaleres i peu de pàgina, títol, elements de pàgina, etc.
• Com definir criteris d’ordenació.
• Opcions de visualització.
Exercici 2.

TEMA 5. LES CONDICIONS
• Com definir una condició i com editar-la.
• Operadors que es poden utilitzar en les condicions.
• Condicions complexes.
• Creació de paràmetres.
Exercici 3.

TEMA 6. TREBALLAR AMB TOTALS I PERCENTATGES
• Com crear i modificar totals i percentatges.
• Ubicació de totals i problemes comuns d’utilització.
Exercici 4.

TEMA 7. ELS CÀLCULS
• Què són els càlculs i com crear-los?
• Funcions més potents de Discoverer: Case When. End, Length, Substr.
• Creació del nostre primer càlcul.
• Funcions de base de dades.
Exercici 5.

TEMA 8. EXPORTAR DADES A ALTRES APLICACIONS
• Com exportar les consultes a altres aplicacions (Excel, PDF, HTML, etc.).
• Avantatges d’exportar a HTML.
• Problemes comuns a tindre en compte en exportar a Excel.
Exercici 6.

TEMA 9. ANÀLISI DE DADES AMB TAULES DINÀMIQUES EN EXCEL
• Què són i per què serveixen les taules dinàmiques?
• Estructura d’una taula dinàmica.
• Slicers (segmentació de dades, filtrat interactiu).
• Agrupació de dates per períodes de temps (escales de temps).
• Distintes formes de veure les taules dinàmiques, aspecte i estil d’una taula dinàmica.
• Mostrar valors com (poderosa eina per a realitzar anàlisi estadística).
• Introducció als gràfics dinàmics.
Exercici 7.

GESTIÓ DE CONSULTES ESPECÍFIQUES
 

Durada

20 hores.

Participants

Màxim 30 persones.

Lloc

Aula virtual de l'UJI i Google Meet.

Calendari

Curs en línia que estarà actiu a l'Aula Virtual del 25 de gener al 16 d'abril de 2021 (Sessions amb Google Meet: calendari i horari per determinar).

Horari

---

Professorat

Antonio Berbel Vera (Oficina de Planificació i Prospectiva) i José Ramón Ferrer Querol (Unitat d'Anàlisi i Desenvolupament en Tecnologies de la Informació)

Termini d'inscripció

Del 26/11/2020 al 11/01/2021.

Avaluació

---

Certificats

Les persones admeses al curs que hagen complit amb el 80% de les tasques encomanades tindran dret a què se’ls expedisca un certificat d’assistència.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans