Jornada interuniversitària: una visió amb perspectiva de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari (LOSU)

07/09/2023 | UFIE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

No presencial (síncrona).

Dirigit a

PAS de l'UJI amb preferència del personal dels grups A1 i A2.

Competència/es a desenvolupar

Competències en legislació i administració pública.

Objectius

Actualització en coneixements específics de la Llei del Sistema Universitari.

Continguts

1.“Consideracions generals: anàlisi transversal de la LOSU” Juan Manuel del Valle.
2.“Organització i govern, gestió administrativa i econòmica en la nova regulació”, Julio García Muñoz.
3.“Adaptació de les plantilles a les noves exigències normatives: problemes i solucions”, Cristóbal Molina i Ana Caro.
4.“Un sistema inequívoc: universitat, ciència, tecnologia, innovació i transferència”, Carlos Gómez.

Durada

6,5 hores.

Participants

Màxim 90 persones.

Lloc

retransmès en directe des de la Universitat Politècnica de València.

Calendari

divendres, 3 de novembre de 2023.

Horari

de 8:30 a 15 hores.

Professorat

Juan Manuel de Valle (jurista expert en dret universitari i ex director del gabinet jurídic de la universitat politècnica de Madrid), Julio García Muñoz (director unitat de control Intern de la Universitat de Castella-la Manxa), Cristóbal Molina (catedràtic de dret del treball i de la seguretat social de la universitat de Jaén), Ana Caro (coordinadora de programes de la universitat Autònoma de Madrid i secretària d’AEDUN i RIDU) i Carlos Gómez (secretari general adjunt de la universitat de Santiago de Compostel·la i president d’AEDUN).

Termini d'inscripció

1r termini d'inscripció: del 7 al 20 de setembre de 2023. NOU TERMINI D'INSCRIPCIÓ: del 25 de setembre al 5 d'octubre de 2023. Nota: veure apartat terminis d'inscripció extraordinaris 

Certificats

El personal admès que haja assistit, com a mínim, al 80% de les hores de la jornada, tindrà dret a que li siga expedit un certificat d'assistència.

Informació proporcionada per: Unitat de Formació i Innovació Educativa