Taller sobre l'aplicació de publicació d'informes

28/03/2023 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

Presencial.

Dirigit a

PAS de l'Oficina de la Promoció i Avaluació de la Qualitat (OPAQ) i de l'Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Competència/es a desenvolupar

Competències específiques.

Objectius

Conèixer els diferents elements que formen part de l'eina i com es configuren, per a poder publicar informes de resultats a partir de resultats d'enquestes, i així, comprendre els passos a realitzar i els possibles problemes que poden sorgir en la configuració de cada informe i la seua publicació.

Continguts

Estructura i funcionament de l'aplicació de publicació d'informes.
Característiques dels fitxers i càrrega de dades.
Publicació de resultats.
Altres funcionalitats: esborrats, permisos, etc.
Detecció de problemes en la generació d'informes.
Millores de l'aplicació.

Durada

3 hores.

Lloc

Aula d'informàtica MD1316AI (Facultat de Ciències de la Salut)

Calendari

24 i 28 d'abril de 2023

Horari

24 d'abril de 13:30 a 15 hores i 28 d'abril de 9:30 a 11 hores.

Professorat

José Ramón Ferrer Querol (Unitat d'Anàlisi i Desenvolupament TI)

Termini d'inscripció

Inscripció automàtica.

Avaluació

Al final del curs es farà una prova final en la qual seran avaluats els coneixements del personal inscrit. Per a poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificats

El personal inscrit que haja assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i haja obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindrà dret a que li siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans