Gestió de dades de recerca per a professionals bibliotecaris

22/03/2023 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

Presencial.

Dirigit a

PAS de l'UJI amb preferència del personal de Biblioteca.

Competència/es a desenvolupar

Competències específiques.

Objectius

-Formar amb un conjunt bàsic de competències i habilitats en l'àmbit de gestió de dades.
-Conèixer els principis FAIR i els conceptes bàsics de la gestió de dades.
-Aprendre tècniques de curació i transformació de dades.
-Aprendre a elaborar un pla de gestió de dades.

Continguts

Bloc 1. Dades FAIR - Tractament i Curació de dades de recerca en repositoris de dades oberts.
  - Context: conceptes bàsics de gestió de dades i principis FAIR.
  - Què és la curació de dades?
  - Quins són els requisits mínims a tenir en compte en la curació de dades per publicar datasets en obert?
  - Com podem avaluar datasets des d'un servei d'informació o documentació? Coneixement de guies pràctiques.
  - Activitat pràctica: curació i transformació de dades.

Bloc 2. Plans de Gestió de dades.
  - Introducció als plans de gestió de dades.
  - Requisits de plans de gestió de dades per part dels organismes públics.
  - Activitat pràctica: Avaluació de plans de gestió de dades.
  - Activitat pràctica: Creació d'un pla de gestió de dades.

Durada

15 hores.

Participants

Màxim 20 persones.

Lloc

Aula d'informàtica MD1314AI (Facultat de Ciències de la Salut)

Calendari

19, 20 i 21 de juny de 2023

Horari

de 9:30 a 14:30 hores.

Professorat

Carme Reverté, Coordinadora Gestió de Dades de Recerca del Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), Generalitat de Catalunya.

Termini d'inscripció

Del 23 de març al 2 de juny de 2023.

Avaluació

Al final del curs es farà una prova final en la qual seran avaluats els coneixements del personal inscrit. Per a poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificats

El personal inscrit que haja assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i haja obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindrà dret a que li siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans