Curs d'administració electrònica: El document electrònic i les eines de tramitació (1a edició) (G.V.)

03/04/2023 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

Presencial.

Dirigit a

PAS de l'UJI.

Competència/es a desenvolupar

Competències digitals, Competències en legislació i administració pública

Objectius

Proporcionar una visió general de la tramitació en la seu electrònica de l'UJI, amb incidència especial en la gestió de sol·licituds electròniques en totes les seues fases.
Desenvolupar hàbits segurs d'ús de les TIC en el desenvolupament de l'activitat professional. Identificació de riscos i conscienciació sobre bones pràctiques.

Continguts

- Introducció i mapa de context funcional i legal.
- El catàleg de procediments.
- Documents i expedients electrònics.
- Certificats i signatura digital. Tipus de certificats.
- Portafirmes i validador de documents.
- Funcionalitats com a usuari: fer una nova petició, cancel·lar una petició, consultar les meves peticions, modificar dades per l’usuari en fases, documents electrònics (documents, notificacions i registre).
- Funcionalitats per gestionar peticions: signar una petició: gestió individual i agrupada, adjuntar fitxers en fases, consultar les peticions signades, signatura de cap de servei i altres tipus de signatura.
- Gestió de fases administratives: iniciar peticions, tipus de fases administratives, gestionar peticions (signar i tancar).
- Funcionalitats de cap de servei: tipus de signatures, workflows de peticions, monitorització de peticions, permisos i delegació de signatura.
- Introducció teòrica als SPIs de signatura de resolucions i de convocatòries de beques: revisió de la informació a introduir, fases per les que transita i persones involucrades, mitjans de publicació, relació amb l’aplicatiu POA.
- Registre electrònic.
- IGLU: Registre d'entrada per servei, permisos. Registre d'entrada personal.
- Aplicació pràctica sobre seguretat i protecció de dades per al personal de l'UJI:
   - Les eines de treball: Identitat digital, Accés i autenticació. Connectivitat.
   - El lloc de treball: Emmagatzematge i destrucció de la informació. Equipament i dispositius. Digital vs. paper.
   - Riscos en la seguretat: Phising, ransomware i altres amenaces
   - Consells de seguretat en treballar en l'UJI
- Els processos de gestió documental al llarg del cicle de vida dels documents.
- Recomancions pràctiques per aplicar els processos de la gestió documental en les unitats administratives.
- L’arxiu electrònic UJI.
- L’Arxiu General al teu servei: com realitzar transferències, consultes i préstecs de documents.

Durada

11 hores.

Participants

Màxim 20 persones.

Lloc

21 (MD1314AI, FCS), 23 ( canvi aula. Nova ubicacióTD0207AI, ESTCE), 28 i 30 de març a l'aula d'informàtica MD1314AI (Facultat de Ciències de la Salut) i 18 i 20 d'abril a l'aula d'informàtica MD1316AI (Facultat de Ciències de la Salut)

Calendari

21, 23, 28 i 30 de març i 18 i 20 d'abril de 2023

Horari

de 13 a 15 hores excepte els dies 21 de març i 18 d'abril que serà de 13 a 14:30 hores

Professorat

Cristina Pauner Chulvi (Secretaria General), Francesc Xavier García Belmonte (Oficina d’Informació i Registre-InfoCampus), José Ramon Ferrer Querol, María Lourdes Bort Ortells i Ricardo Borillo Doménech (Unitat d'Anàlisi i Desenvolupament TI), José Traver Ardura (Oficina d’Innovació i Auditoria TI) i Lidón París Folch (Biblioteca).

Termini d'inscripció

del 26 de gener al 4 de febrer de 2023.

Avaluació

Al final del curs es farà una prova final en la qual seran avaluats els coneixements del personal inscrit. Per a poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificats

El personal inscrit que haja assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i haja obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindrà dret a que li siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans