Curs bàsic de protecció de dades

30/11/2022 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

No presencial.

Dirigit a

Curs obligatori per al PAS de l'UJI.

Competència/es a desenvolupar

Competències digitals, Competències en legislació i administració pública

Objectius

Conèixer les obligacions bàsiques en matèria de protecció de dades.

Continguts

Unitat Didàctica 0. Presentació i metodologia.
Unitat Didàctica 1. El context del curs: la transformació digital.
Unitat Didàctica 2. Protecció de dades i seguretat per a què?
Unitat Didàctica 3. Conceptes bàsics.
Unitat Didàctica 4. Què drets tinc en protecció de dades (I)
Unitat Didàctica 5. Què drets tinc en protecció de dades (II)
Unitat Didàctica 6. Principis del tractament: com devem tractar les dades.
Unitat Didàctica 7. La seguretat de les dades.
Unitat Didàctica 8. Protecció de dades en la docència i la investigació.
Aplicació a l'UJI.

Durada

20 hores.

Participants

Tot el PAS de l'UJI.

Lloc

Aula virtual de l'UJI.

Calendari

Romandrà actiu des del 22 de novembre de 2022 fins al 31 de desembre de 2023

Horari

----

Professorat

---

Termini d'inscripció

---

Avaluació

Per a poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal superar la prova final. Per a tindre possibilitat d’accedir a la prova final caldrà completar totes les unitats de les quals consta el curs i superar els tests corresponents.

Certificats

Aquells inscrits en el curs que hagen obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindran dret a que els siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s’hagen completat totes les unitats i els tests corresponents i/o no s’haja superat la prova final no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans