Curs de català de nivell C2 (Superior)

17/11/2022 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

Semi presencial.

Dirigit a

PAS de l’UJI amb un nivell de coneixements mitjà o C1 de valencià segons Taula d’equivalències de la Universitat Jaume I 

Competència/es a desenvolupar

Competències lingüístiques.

Objectius

Comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta. Resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments, i presentar-los d’una manera coherent. Expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

Continguts

- Domini profund i exhaustiu de la normativa ortogràfica.
- Coneixement aprofundit de la morfologia i sintaxi.
- Domini profund del lèxic i semàntica.

Durada

80 hores (presencials: 60h, treball autònom: 20h)

Participants

Mínim 12 i màxim 25 persones.

Lloc

Aula TD1104AA (ESTCE)

Calendari

De l'11 de gener al 21 de juny de 2023:

  • Gener: 11, 16, 18, 23, 25 i 30. 
  • Febrer: 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22 i 27. 
  • Març: 1, 6, 8, 20, 22, 27 i 29.
  • Abril:  3*,17, 19, 24 i 26. 
  • Maig: 3, 8, 10, 15 , 17, 22, 24, 29 i 31.
  • Juny: 5, 7, 12, 14, 19 i 21.

*el 3 d'abril es recuperarà la sessió del 8 de febrer.

Dies: dilluns i dimecres.

Horari

de 13:30 a 15 hores.

Professorat

Adéla Kotatkova (Dep. de Filologia i Cultures Europees)

Termini d'inscripció

Del 17 de novembre al 12 de desembre de 2022.

Avaluació

Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal obtenir la qualificació d’apte/apta en la prova final. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificats

El personal inscrit que haja assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i haja obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindrà dret a que li siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima no s'expedirà cap certificat.

NOTA: El certificat d'aquest curs tindrà, exclusivament, validesa interna. 

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans