Curs d'anglès B1.1 Lower-Intermediate (2a part) Anul·lat

23/11/2022 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

Semi presencial.

Dirigit a

PAS amb coneixements de nivell B1.1 Lower-Intermediate (primera part) o equivalent, d’acord amb la taula d’equivalències de la Universitat Jaume I 

Prova per a qui no dispose d’un certificat acreditatiu d’aquest nivell: 14 de desembre de 2022. Lloc i horari per determinar. 

Competència/es a desenvolupar

Competències lingüístiques.

Objectius

Adquirir les competències característiques d’un usuari independent de la llengua. Expressar-se amb un grau de fluïdesa i d’espontaneïtat que faça possible la interacció amb parlants nadius. Produir textos clars i detallats en una gamma de temes i expressar un punt de vista sobre una qüestió, exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions. Comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes concrets o abstractes.

Continguts

 

 

 

Durada

70 hores (presencials: 50 h; treball autònom: 20 h).

Participants

Mínim 12 i màxim 25 persones.

Lloc

per determinar.

Calendari

de l'11 de gener al 29 de maig de 2023:

  • Gener:  11, 16, 18, 23, 25 i 30.
  • Febrer: 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22 i 27.
  • Març: 1, 6, 8, 20, 22, 27 i 29.
  • Abril: 17, 19, 24 i 26.
  • Maig: 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24 i 29.

Aquest calendari pot ser modificat per la Unitat de Formació del PAS.

Dies: dilluns i dimecres.

Horari

de 13:30 a 15 hores.

Professorat

per determinar.

Termini d'inscripció

Del 10 al 21 de novembre de 2022

Avaluació

Al final del curs es farà una prova final en la qual seran avaluats els coneixements del personal inscrit. Per a poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificats

El personal inscrit que haja assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i haja obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindrà dret a que li siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans