26/01/2022 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

Presencial.

Dirigit a

PAS de l'UJI amb preferència del personal del Departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció

Competència/es a desenvolupar

Competències específiques

Objectius

Conèixer el funcionament dels microcontroladors Arduino i la seua interacció amb els diferents sensors i actuadors.

Continguts

- Principi de funcionament de microcontroladors Arduino i la seua programació.
- Sensors i adquisició de senyals des d’Arduino.
- Comunicacions amb Arduino i interfícies per a la monitorització.
- Algoritmes de control bàsics.

Durada

15 hores.

Participants

Màxim 15 persones.

Lloc

Laboratori TC2104DL del DESID.

Calendari

4, 13, 15, 18, 20 i 22 (provisional) de juliol de 2022.

 

Horari

d'11:30 a 14 hores.

Professorat

Ignacio Peñarrocha Alós (Dep. d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny)

Termini d'inscripció

del 4 al 13 de febrer de 2022.

Avaluació

Al final del curs es farà una prova final en la qual seran avaluats els coneixements del personal inscrit. Per a poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificats

El personal inscrit que haja assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i haja obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindrà dret a que li siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima i la superació de la prova final no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans