Test d'intrusió i hacking ètic

16/05/2022 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

No presencial.

Dirigit a

Analistes programadores i programadors del SI, UADTI i OIATI i opcional per a altres persones d’aquests serveis o similiars amb funcions de vigilància i prevenció en ciberseguretat.

Competència/es a desenvolupar

Competències específiques.

Objectius

formar al personal tècnic en defensa d’atacs.

Continguts

Els continguts d'aquest curs són els següents:

Reconeixement:

 1. Reconeixement actiu.
 2. Reconeixement passiu.

Identificació de vulnerabilitats:

 1. Eines.
 2. Explotació: Metasploit, Rapid pentesting i Windowsoneliner.
 3. Atacant el perímetre: Bypass firewall

Atacant al endpoint:

 1. Creant documents maliciosos.
 2. Antivirus bypass.

Escalada de privilegis:

 1. UAC bypass.

Moviment lateral:

 1. DCOM.
 2. WMI, PSEXEC.

Obtenció d'informació:

 1. Claus del regne (Domain admin).
 2. Identificant on està la informació.

Auditoria Web:

 1. Vulnerabilitats
 2. Identificació automatitzada
 3. Explotació

Auditoria Wifi:

 1. Atacs PSK: WEP, WPA i WPS.
 2. Atacs EAP: Rogue APs.

Durada

21 hores.

Participants


Lloc

en línia.

Calendari

6, 13 i 20 de juny de 2022.

Horari

de 8 a 15 hores.

Professorat

Ismael Díaz Segrelles (Analista senior d'S2 Grupo, membre del Red Team i expert en Hacking Ètic).

Termini d'inscripció

fins el 19 de maig de 2022

Avaluació

Al final del curs es farà una prova final en la qual seran avaluats els coneixements del personal admès. Per a poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificats

El personal admès que haja assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i haja obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindrà dret a que li siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans