09/03/2022 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

No presencial (videoconferència amb Microsoft Teams).

Dirigit a

Dirigit a PAS de l'UADTI.

Competència/es a desenvolupar

Competències específiques

Objectius

Tindre una visió completa de les novetats d’Oracle 12C.
Comprendre l’abast en release 1 de: DDL, PL/SQL i Materialized views.

Continguts

Noves funcionalitats/millores en la creació d’objectes (taules, vistes, paquets, etc).
Noves funcionalitats/millores en la consulta de dades (SQL, PL/SQL, JSON, etc).
Optimització de consultes mitjançant l’explain plan.
Consultes avançades: consultes analítiques, consultes estadístiques, expressions regulars.

Durada

16 hores.

Participants

Màxim 16 persones

Lloc

Videoconferència amb Microsoft Teams

Calendari

3, 5, 10 i 12 de maig de 2022.

Horari

de 10 a 14 hores.

Professorat

Personal tècnic d'Acebedo.

Termini d'inscripció

Del 9 de març a l'11 d'abril de 2022.

Avaluació

Al final del curs es farà una prova final en la qual seran avaluats els coneixements de les persones admeses. Per a poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificats

El personal admès que haja assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i haja obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindrà dret a que li siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima i superació de la prova final no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans