La realització televisiva en el LabCom

10/02/2022 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

Presencial.

Dirigit a

PAS de l'UJI amb preferència del personal del LabCom.

Competència/es a desenvolupar

Competències específiques

Objectius

El curs pretén aprofundir en el maneig i coneixement d'un control de realització el més real possible al d'una televisió. En aquest cas, seguirem un flux de treball marcat especialment per les eines i dinàmiques de treball dutes a terme en el propi LabCom durant les classes de realització televisiva i totes aquelles assignatures que requereixen del sistema televisiu.

Continguts

1. Programari i Maquinari del LabCom: encès d'equips.
2. Descripció de la consola.
3. Configuracions prèvies.
4. Realització bàsica.
5. Inclusió de vídeo extern.
6. Retolació i mosca.
7. Chroma Key.
8. Dinàmiques de treball en el propi LabCom.
9. Solució d'errors i problemes tècnics més habituals.

Durada

20 hores.

Participants

Màxim 12 persones.

Lloc

Laboratori LabCom UJI.

Calendari

del 6 al 9 de juny de 2022.

Horari

d'11 a 14h i de 15 a 17h.

Professorat

Rubén Lledó Sandemetrio (Dep. de Ciències de la Comunicació).

Termini d'inscripció

Del 10 de febrer al 16 de maig de 2022.

Avaluació

Al final del curs es farà una prova final en la qual seran avaluats els coneixements del personal inscrit. Per a poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificats

El personal inscrit que haja assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i haja obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindrà dret a que li siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans