Curs sobre tramitació de convocatòries d'ajudes i subvencions. 1a edició (G.V.)

18/05/2022 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

Presencial.

Dirigit a

PAS de l'UJI amb preferència del personal que gestiona convocatòries d’ajudes i subvencions. S’admetran un màxim de dos inscripcions per servei en el cas que el nombre de sol·licituds supere al de places del curs.

Competència/es a desenvolupar

Competències en legislació i administració pública

Objectius

Conèixer les diferents fases del procediment per a la tramitació d’ajudes, subvencions i premis i elaborar els documents corresponents.

Continguts

1. Nocions bàsiques en matèria de subvencions, ajudes i premis.
2. Preparació i elaboració de les convocatòries.
3. Gestió i resolució de les convocatòries.

Durada

9 hores.

Participants

Màxim 20 persones

Lloc

Aula TD1102AA (ESTCE) excepte l'última sessió del 12 de maig que serà a l'aula MD1316AI (3r pis. Edifici MD1. FCS).

Calendari

del 26 d'abril al 12 de maig de 2022.

  • Abril: 26 i 28.
  •  Maig: 3, 5, 10 i 12.

Horari

dimarts i dijous de 13:30 a 15:00 hores.

Professorat

Gracia María Ibáñez Román (Assessoria Jurídica)

Termini d'inscripció

Del 4 al 13 de febrer de 2022.

Avaluació

Al final del curs es farà una prova final en la que seran avaluats els coneixements del personal admès. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificats

El personal admès que haja assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i hagen obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindran dret a que els siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima i superat la prova final no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans