El Sistema d'Assegurament Intern de la Qualitat

20/11/2019 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

Presencial

Dirigit a

PAS de l'UJI amb preferència del personal de centres i departaments

Objectius

Donar a conèixer els programes de qualitat que afecten als títols oficials de la Universitat, així com la participació dels centres i departaments en aquests programes.
Introduir al maneig de l’eina informàtica: Gestió per processos.
 

Continguts

- Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQ) i Acreditació Institucional
- Verifica i Guies Docents, Renovació de la Acreditació
- Indicadors del programa Docentia
 

Durada

4 hores

Participants

Mínim 10 i màxim 30 persones

Lloc

Aula d'informàtica MD1311AI de la Facultat de Ciències de la Salut

Calendari

21 i 22 de gener de 2020

Horari

de 12:30 a 14:30 hores

Professorat

Mariola Belloso Saura (tècnica superior de qualitat), Silvia Guillamón Beade (tècnica mitjana de qualitat), Dolores Ten Beltrán (tècnica mitjana d’estudis), Ximo Beltrán Arandes (vicerector adjunt d’Estudis i Docència) i Cristina García Gas (tècnica superior d’avaluació docent).

Termini d'inscripció

Del 20/11/2019 al 08/01/2020

Avaluació

Al final del curs es farà una prova final en la que seran avaluats els coneixements del personal inscrit. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificats

El personal inscrit que haja assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i haja obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindran dret a que li siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans