Taller sobre contractació pública socialment responsable. La inclusió de clàusules socials i mediambientals Ajornat a 2021

24/11/2020 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

Presencial.

Dirigit a

PAS de l'UJI que treballa en la redacció de plecs de contractació.

Objectius

Establir la manera d'incorporar amb plena seguretat jurídica criteris socials i ambientals en les diferents fases de la contractació de la Universitat Jaume I.

Continguts

I. La contractació pública socialment responsable. Concepte i regulació.
II. Les clàusules socials i mediambientals en la preparació dels contractes.
III. Les clàusules socials i mediambientals en l'adjudicació dels contractes. Establiment, valoració i límits.
IV. Les clàusules socials i mediambientals en l'execució dels contractes. Condicions i compliment.
V. Contractes reservats.
VI. Practicant l'aprés sobre la inclusió de clàusules socials i ambientals.

Durada

4 hores.

Participants

Mínim 10 i màxim 25 persones.

Lloc

aula JB1206AA (FCJE).

Calendari

31 de març i 2 d'abril de 2020.
 

Horari

dimarts i dijous de 13:00 a 15:00 hores.

Professorat

José Luis Blasco Díaz i Marta Oller Rubert (Dep. de Dret Públic)

Termini d'inscripció

Del 18/02/2020 al 18/03/2020.
 

Avaluació

Al final del curs es farà una prova final en la que seran avaluats els coneixements del personal inscrit. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificats

El personal inscrit que haja assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i haja obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindrà dret a que li siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans