Dret administratiu aplicat a la gestió acadèmica universitària. 1a edició

20/11/2020 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

Presencial.

Dirigit a

PAS de l'UJI amb preferència del personal del SGDE.

Objectius

Conèixer la regulació dels conceptes i elements bàsics de Dret Administratiu en allò referent a la tramitació d’expedients.
Conèixer com resoldre les incidències pràctiques en la tramitació d’expedients d’acord amb les seues normes reguladores.

Continguts

-Relacions dels ciutadans amb l'administració: drets dels estudiants i administració electrònica.
-L'acte administratiu.
-El procediment administratiu I.
-El procediment administratiu II.
-Els recursos administratius.
-Transparència administrativa.
-Protecció de dades.
-Taller pràctic.

Durada

12 hores.

Participants

Mínim 10 i màxim 25 persones.

Lloc

aula TD1105AA (Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals).

Calendari

del 5 de març al 3 d'abril de 2020.
- nou calendari: aquest curs romandrà actiu, del 23 de novembre al 17 de desembre de 2020, a l'Aula Virtual de l'UJI.

Horari

dijous de 13:30 a 15:00h i divendres de 13:00 a 14:30h.

Professorat

María Lidón Lara Ortiz (Departament de Dret Públic).

Termini d'inscripció

Del 04/02/2020 al 24/02/2020.

Avaluació

Al final del curs es farà una prova final en la que seran avaluats els coneixements del personal inscrit. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificats

El personal inscrit que haja assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i haja obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindrà dret a que li siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans