Curs bàsic de protecció de dades (en línia)

04/12/2019 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

No presencial

Dirigit a

Curs obligatori per al PAS de l'UJI

Objectius


Conèixer les obligacions bàsiques en matèria de protecció de dades.

Continguts


Unitat Didàctica 0. Presentació i metodologia.
Unitat Didàctica 1. El context del curs: la transformació digital.
Unitat Didàctica 2. Protecció de dades i seguretat per a què?
Unitat Didàctica 3. Conceptes bàsics.
Unitat Didàctica 4. Què drets tinc en protecció de dades (I)
Unitat Didàctica 5. Què drets tinc en protecció de dades (II)
Unitat Didàctica 6. Principis del tractament: com devem tractar les dades.
Unitat Didàctica 7. La seguretat de les dades.
Unitat Didàctica 8. Protecció de dades en la docència i la investigació.
Apliació a l'UJI.

Durada

20 hores

Participants

Tot el PAS de l'UJI

Lloc

Aula virtual UJI

Calendari

Romandrà actiu des del 2 de desembre de 2019 fins al 29 de febrer de 2020

Horari

----

Professorat

Ricard Josep Martínez Martínez

Termini d'inscripció


Avaluació

Per a poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal superar la prova final. Per a tindre possibilitat d’accedir a la prova final caldrà completar totes les unitats de les quals consta el curs i superar els tests corresponents.

Certificats

Aquells inscrits en el curs que hagen obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindran dret a que els siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s’hagen completat totes les unitats i els tests corresponents i/o no s’haja superat la prova final no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans