Curs sobre bon ús d'instal·lacions i altres aspectes de seguretat als laboratoris del SCIC

04/11/2019 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat

Presencial

Dirigit a

PAS de l'UJI amb preferència del personal del Servei d'Instrumentació Científica (SCIC).

Objectius

Maneig de les instal·lacions d'extracció (vitrines) i dels gasos especials. Conèixer les recomanacions tècniques i documentació necessària als laboratoris.

Continguts

- Primers auxilis (Unimat Prevención). 12 de novembre
- Requisits: procediments, inventaris, autoritzacions (Unimat Prevención) 14 de novembre
- Maneig segur de gasos especials i criogènics (Nippon Gases). 19 de novembre
- Vitrines d'extracció. Instal·lació, regulació i menteniment (Veolia). 21 de novembr

Durada

7,5 hores

Participants

Mínim 10 i màxim 20 persones

Lloc

Seminari de l'Edifici d'Investigació I (NA1123DS)

Calendari

Del 12 de novembre al 21 de novembre de 2019

Horari

Dimarts 12 de 9:30 a 12:30, Dijous 14 de 9:30 a 11:00, dimarts 19 de 9:30 a 11:00 i dijous 21 de 9:30 a 11:00

Professorat

Jesús Miralles Castelló (Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental) / Personal tècnic d'Unimat Prevención / Personal tècnic de Veolia / Personal tècnic de Nippon Gases

Termini d'inscripció

Del 31/10/2019 al 07/11/2019

Avaluació

Al final del curs es farà una prova final en la que seran avaluats els coneixements dels estudiants. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Certificats

Aquells estudiants que hagen assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs, i hagen obtingut una qualificació d'apte en la prova final, tindran dret a que els siga expedit un certificat d'aprofitament. En aquells casos en els quals no s'haja complit amb el requisit de l'assistència mínima no s'expedirà cap certificat.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans