Correu electrònic amb Gmail i organització d'agendes en línia amb Google Calendar

25/07/2017 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat: presencial

Destinataris: PAS de l’UJI amb coneixements bàsics de Gmail

Objectius:

- Consolidar coneixements en la gestió diària d’enviament/recepció /visualització de correus amb l'eina de correu GMail. Ampliar les possibilitats d'ús aprenent a comunicar GMail amb la resta d'eines proporcionades en l'ecosistema de les Google Apps: Contactes, Google Drive, Google Calendar.
- Conèixer el funcionament de l’eina Google Calendar i com pot facilitar-nos la coordinació de l’agenda amb el nostre treball diari. Estudiar la gestió de calendaris i de cites.

Continguts:

GMail

- Gestió de contactes.
- Conèixer els diferents modes de visualització del nostre entorn de correu (prioritaris, destacats, importants).
- Catalogació automàtica dels missatges segons la temàtica (principal, social, promocions, notificacions, etc.).
- Enviament de correus amb adjunts de grans mides per mitjà de Google Drive.
- Filtrat d'e-mails basant-se en els nostres propis criteris.
- Redirecció de missatges a comptes externes.
- Resposta automàtica de missatges per a períodes de baixa disponibilitat.

Google Calendar

- Introducció al calendari electrònic.
- Gestió de cites.
- Repeticions, localitzacions, notificacions.
- Cites per mitjà d'invitació.
- Confirmacions i gestió.
- Organització de cites en múltiples calendaris.
- Enviament de cites des d'un correu de Gmail.
- Calendaris compartits.

Durada: 7,5 hores

Participants: mínim 10  i màxim 25 persones

Lloc: TD0130AI (ESTCE)

Calendari:

Setembre 19, 26

Octubre 3, 17, 24

Dies: Dimarts

Horari: 13.30 a 15 hores

Professorat: David Rubert Viana (Servei d’Informàtica)

Termini d’inscripció: del 21 de juny al 4 de setembre de 2017.

Avaluació: Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal obtenir la qualificació d’apte/apta en la prova final. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

 

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans