Curs d'anglès oral (nivell mitjà) (G.V.)

12/09/2017 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat: presencial

Destinataris: PAS de l’UJI

Objectius: Activar els coneixements ja adquirits de la llengua, millorar la fluïdesa oral i la correcció fonètica i lèxica.

Continguts:

Els següents continguts temàtics s’adaptaran al nivell del curs:

- Identificació personal: dades personals necessàries per identificar-se i actuar en els àmbits personal i públic.

- Habitatge, llar i entorn: l’habitatge. En aquest nivell es poden incloure temes

 sobre la flora i fauna de l’entorn.

- Activitats de la vida diària a casa i al treball; activitats de temps lliure; les professions.

- Viatges: transport privat i públic.

- Relacions humanes i socials.

- Salut: física i mental.

- Educació.

- Compres i activitats comercials.

- Alimentació i dietes.

- Béns i serveis: transports, hospitals, etc.

- Llengua i comunicació.

- Fenòmens atmosfèrics més comuns, prediccions i cura del medi ambient.

- Ciència i tecnologia: avanços científics, mitjans tecnològics.

Durada: 15 hores

Participants: mínim 10 i màxim 20 persones

Lloc: TD1015AA (ESTCE)

Calendari:

Setembre, 19, 21, 26, 28

Octubre, 3, 5, 17, 19, 24, 26

Horari: de 13,30 a 15 hores

Professorat: Leon Goffe

Termini d’inscripció: del 7 al 16 d'abril de 2017

Nou termini d'inscripció: Fins al 4 de setembre de 2017

Avaluació

Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal obtenir la qualificació d’apte/apta en la prova final. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 85% de les hores del curs.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans