Règim jurídic i procediment de les Administracions Públiques

16/12/2016 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat: curs en línia.

Destinataris: PAS de la Universitat Jaume I.

Objectius

- Conèixer les novetats teòriques i practiques de la nova legislació administrativa.

- Comprendre les característiques i elements de l’acte administratiu.

- Analitzar el procés de creació, desenvolupament i extinció dels actes administratius i les opcions i situacions que es poden presentar, com el silenci administratiu.

- Conèixer com poder atacar un acte administratiu que no compleix les regles establertes, i davant quins òrgans o tribunals es pot interposar un recurs.

Continguts

- La normativa administrativa.

- Els òrgans de les Administracions Publiques.

- La potestat sancionadora i la responsabilitat patrimonial de les Administracions Publiques.

- El funcionament electrònic del Sector Públic.

- Els convenis de les Administracions Publiques.

- Els interessats: capacitat i representació.

- L’actuació de les Administracions Publiques.

- El procediment administratiu I.

- El procediment administratiu II.

- Els actes administratius.

- Revisió dels actes administratius. Recursos.

Durada: 20 hores

Calendari: curs totalment en línia que estarà actiu del 30 de gener al 7 d'abril de 2017.

Participants: màxim 40 inscripcions.

Professorat: Alberto Manuel Garcia Martin i José Leon de la Granja (ADR Formación).

Termini d’inscripció: del 16 de desembre de 2016 al 10 de gener de 2017.

Avaluació: Per a poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal superar la prova final tipo test. Per a tindre possibilitat d’accedir a la prova final caldrà: completar totes les unitats de les quals consta el curs i superar els casos pràctics obligatoris .

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans