Curs d'Ext JS 6 i Sencha Command

23/02/2017 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat: presencial

Destinataris: PAS de l’UJI amb preferència del personal de l’àrea de desenvolupament del Servei d’Informàtica

Objectius:

Conèixer el framework ExtJS per tal de crear aplicacions Web amb Ajax

Continguts:

- Introducció i arquitectura

- Les classes fonamentals

- Utilització d’esdeveniments

- Model de components

- Disseny de la interfície gràfica d'usuari

- Experiència pràctica amb components comuns

- Treballar amb dades

- Visualització de dades

- La persistència de l’estat d'IU

- Creació i ampliació de les classes

- Temes

- Funcions d’utilitat

- Internacionalització i accessibilitat

- Drag and Drop

- Arquitectura d’aplicacions Sencha Command

- Sencha Command

Durada:  25 hores

Participants: màxim 15 persones

Lloc: Aula de Formació (Sala A 2021SM Edifici d'Ampliació de la Biblioteca)

Calendari:

27 i 28 de febrer

6,7 i 8 de març

Horari: de 9 a 14 hores

Professorat: Personal tècnic d’AULAVASS

Termini d’inscripció: del 17 de gener al 14 de febrer de 2017

Avaluació

Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal obtenir la qualificació d’apte/apta en la prova final. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans