Ingrés, accés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents

15/10/2014 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat: presencial

Destinataris: PAS de l’UJI amb preferència del personal de l’USE i OIPEP

Objectius:
Presentar el marc normatiu sobre l’ingrés, l’accés i l’adquisició de noves especialitats en els cossos docents (Primària i Secundària) de la funció pública.
Concretar els paràmetres normatius de cada Administració competent en matèria educativa.
Explicar el funcionament de les diferents borses de treball.
Descriure els requisits per a l’ingrés i l’accés als cossos docents.
Aprofundir en el sistema de baremació tant de les borses com de les oposicions.

Continguts:
Lleis referents a l’ingrés, l’accés i l’adquisició de noves especialitats.
Borses de treball.
Oposicions.
Requisits previs i sistema de puntuació dels processos d’oposicions: capacitació pedagògica, idiomes, etc.
Preguntes.

Durada: 3 hores

Participants: mínim 10 i màxim 30 persones

Lloc: TD 1016 AA (ESTCE)

Calendari: 9 i 16 d’abril de 2014

Dies: dimecres

Horari: de 13,30 a 15 hores

Professorat: Marc Pallares Piquer (Departament d’Educació)

Termini d’inscripció: del 26 de febrer al 30 maig de 2014

Avaluació

Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal obtenir la qualificació d’apte/apta en la prova final. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.
 

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans