Curs pràctic de Gestió Econòmica a la Universitat Jaume I (G.V.)

23/10/2014 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat: presencial

Destinataris: PAS de l’UJI amb preferència del personal que treballa en temes de gestió econòmica  en els diferents serveis o departaments.

Objectius: Conèixer nocions bàsiques del pressupost, modificacions i consulta d’execució. Pprocediments com sol·licituds de retribucions, conferències, comissions de servei, propostes de pressupost i propostes de modificació del pressupost.

Continguts
El pressupost en l’UJI. Confecció. Estructura.
Projectes de despeses i projectes d’investigació. Organització del pressupost.
Visualització del document del pressupost en e-ujier. Estructura.
Vinculació dels crèdits i altres limitacions en despeses.
Modificacions pressupostàries.
Proposta de pressupost i sol·licitud de modificacions a través d'e-ujier.
Execució del pressupost. Fases de la despesa. El pagament.
Consulta de l’execució del pressupost a través d'e-ujier. Interpretació.
Pagaments a justificar.
Sol·licitud d’avanç de comissions de servei
Sol·licitud de justificació de comissió de servei. Justificació de la bestreta.
Assistències a personal extern.
Assistències a tribunals.
Assistències a personal UJI: cursos, art. 83, altres.

Durada:  10,5 hores

Participants: mínim 10 i màxim 20 persones

Lloc: Aula de Formació (Sala A 2021SM) (Infocampus)

Calendari:

Maig: 6, 8, 20, 22, 27 i 29
Juny: 3

Dies: dimarts i dijous

Horari: de 13,30 a 15 hores

Professorat: Victor Viciano Isasi (Servei de Gestió Econòmica)

Termini d’inscripció: del 21 de gener al 14 d'abril de 2014

Avaluació
Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal obtenir la qualificació d’apte/apta en la prova final. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 85% de les hores del curs.
 

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans