Utilització de l'aplicació informàtica "Assistent d'Horaris" (2na edició)

23/10/2014 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat: presencial

Destinataris: PAS de l’UJI amb preferència del personal de utilitza l’aplicació informàtica “Assistent d’horaris”

Objectius:

L’objectiu del curs és donar a conèixer les modificacions i noves funcionalitats de l‘aplicació informàtica “Assistent d’Horaris”. Al final del curs, els participants podran gestionar l’eina i donar suport a les direccions dels centres i dels departaments en la confecció dels horaris de les assignatures i del POD del professorat.

Continguts:
Introducció a l’aplicació
Resum de la versió del curs 2013/14
Modificacions de la versió del curs 2014/15 horaris de les assignatures
POD del professorat
Llistats i controls


Durada: 2 hores

Participants: mínim 10 i màxim 25 persones

Lloc: TD0104 AI (ESTCE)

Calendari: divendres 4 d’abril

Horari: de 8 a 10 hores

Professorat: José Ramón Ferrer (Servei de Informàtica)

Termini d’inscripció: del 5 de febrer al 14 de març de 2014

Avaluació

Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal obtenir la qualificació d’apte/apta en la prova final. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.
 

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans