Introducció a l'ús de les xarxes socials per a la difusió d'informació i la comunicació amb els usuaris

24/10/2014 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat: presencial

Destinataris: PAS de l’UJI amb preferència del personal del serveis que utilitzen les xarxes socials per tal de difondre informació.

Objectius:

 • Entendre els conceptes bàsics i el funcionament de les xarxes socials més utilitzades: Facebook, Twitter, Google+, etc.
 • Aprendre a utilitzar les xarxes socials per a difondre informació i per a comunicar-se amb els usuaris de la Universitat Jaume I.
 • Conèixer quina és la presència de l’UJI en les xarxes socials i com es gestiona la publicació de continguts, aportant les pautes per a la presència de les unitats organitzatives en aquests canals de comunicació.

Continguts:

 • Facebook. Perfils i pàgines. Amics i simpatitzants. Esdeveniments.
 • Twitter. Comptes. Tuits, retuits, mencions, etiquetes. Seguits i seguidors.
 • Google+. Els cercles. Comptes, pàgines i comunitats. Esdeveniments. Hangouts.
 • Youtube: vídeos. Flickr: imatges.
 • Slideshare: presentacions. Delicious: compartir adreces.
 • Conclusions. Aspectes generals de les xarxes socials: privacitat; drets; estadístiques i indicadors. Del web a les aplicacions mòbils. Xarxes socials i web obert.
 • Presència de l’UJI en les xarxes socials www.uji.es/social i gestió de continguts en cada una de les plataformes.
 • Anàlisi del document: “Xarxes Socials: deures i recomanacions a les unitats organitzatives” disponible a http://www.uji.es/bin/serveis/scp/docs/rxs.pdf i altres recomanacions: relació amb la comunitat, política d'atenció a consultes, inserció de les adreces en xarxes socials en l'espai web de la unitat en la pàgina de l’UJI, etc.

Durada: 14 hores

Participants: mínim 10 i màxim 25 persones

Calendari:

Març: 13, 20,27
Abril: 10,17, 24
Maig: 8

Horari: de 15,30 a 17,30 hores

Lloc:

13, 20 i 27 de març i 8 de maig: Aula TD0108AI (ESTCE)
10,17 i 24 d’abril: TD0207AI (ESTCE)

Professorat: Carles Bellver (CENT) i Lucía Casajús (Servei de Comunicació i Publicacions)

Termini d’inscripció: del 8 al 25 de febrer de 2013

Avaluació

Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal obtenir la qualificació d’apte/apta en la prova final. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs. 

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans