El treball és la única cosa en la teva vida? Aprèn a treballar equilibradament - Anul·lat

03/12/2014 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat: presencial

Destinataris: PAS de l’UJI

Objectius: Aprendre estratègies per a treballar de forma saludable i a ser capaços de conciliar la vida laboral i la vida familiar de manera òptima.

Continguts:

1. PERILLS LABORALS: L’ADICCIÓ AL TREBALL I LA PASIÓ OBSESIVA

    Presentació conceptes
    Perfils típics de persones que tenen més probabilitat de patir aquests danys
    Conseqüències derivades
    Diagnòstic de l’addicció: interpretació

2. ESTATS DESITJATS: L’ENGAGEMENT AL TREBALL I LA PASSIÓ ARMONIOSA

    Presentació conceptes
    Perfil típic de persones que tenen més probabilitat de estar ‘engaged’
    Conseqüències derivades
    Diagnòstic de l’engagement: interpretació

3. LA CONCILIACIÓ TREBALL-FAMÍLIA

    Presentació concepte
    Perfil típic de persones que tenen més probabilitat de conciliar
    Conseqüències derivades
    Diagnòstic de la conciliació: interpretació

4. TÉCNIQUES DE PREVENCIÓ, INTERVENCIÓ I OPTIMITZACIÓ

    Prevenció primària
    Prevenció secundària
    Prevenció terciària
    Optimització del benestar

Durada: 8 hores (4 sessions de 2 hores)

Participants: mínim 10 i màxim 30 persones

Lloc: FF0205AA (Centre d'Estudis de Postgrau i Formació Continuada)

Calendari: 15, 17, 22 i 24 de novembre de 2011

Horari: de 13 a 15 hores

Professorat: Personal Tècnic de l’Equip WoNT. Universitat Jaume I

Termini d’inscripció: del 2 al 9 de novembre de 2011

Avaluació

Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal obtenir la qualificació d’apte/apta en la prova final. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs.

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans