Curs pràctic de gestió econòmica en la Universitat Jaume I

03/12/2014 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Modalitat: presencial

Destinataris: PAS de l’UJI amb preferència del personal que treballa en temes de gestió econòmica en els diferents Serveis o Departaments.

Objectius

Conèixer el programa de gestió de recursos econòmics (GRE) a nivell de sol·licitud de retribucions, conferències, comissions de servei, proposta de pressupost i proposta de modificació del pressupost.

Continguts

    El pressupost en l’UJI. Confecció. Estructura. Modificacions.
    Proposta de pressupost i sol·licitud de modificacions a través d'e-ujier.
    Projectes de gasto i projectes d’investigació.
    Execució del pressupost. Fases del gasto. El pagament.
    Consulta de l’execució del pressupost a través d'e-ujier.
    Pagaments a justificar.
    Sol·licitud d’avançament de comissions de servei
    Sol·licitud de justificació de comissió de servei. Justificació de la bestreta.
    Assistències a personal extern.
    Assistències a tribunals.
    Assistències a personal UJI: cursos, art. 83, altres.

Durada: 10,5 hores

Participants: mínim 10 i màxim 22 persones

Calendari

Octubre, dies, 3,6,17,19,24,26
Novembre, dia 2

Horari:

13,30 a 15 hores

Lloc:
3 d'octubre - Aula de matrícula (CD2005SM) (Infocampus)
A partir del dia 5 d’octubre: Dilluns TD0105AI (ESTCE) - Dimecres TD0107AI (ESTCE)

Professorat: Victor Viciano Isasi (Servei de Gestió Econòmica)

Termini d’inscripció: del 22 al 28 de setembre de 2011

Avaluació

Per poder superar el curs i obtenir el certificat corresponent, cal obtenir la qualificació d’apte/apta en la prova final. Per poder presentar-se a aquest examen és condició necessària haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores del curs. 

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans