Curs d’anglès Introducció al nivell C2 (PDI)

03/12/2021 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Objectiu
Començar a ser capaç de comprendre amb facilitat pràcticament tot el que sent o llegeix. Saber reconstruir la informació i els arguments procedents de diverses fonts, ja siguen en llengua parlada o escrita, i presentar-los de forma coherent i resumida. Poder expressar-se espontàniament, amb gran fluïdesa i amb un grau de precisió que li permet diferenciar petits matisos de significat inclús en situacions de major complexitat.

Destinataris
Personal Docent i Investigador que impartisca docència en anglès amb coneixements de nivell C1 o equivalent, d’acord amb la taula d’equivalències de la Universitat Jaume I. Tindrà prioritat el PDI que participe en el Programa d’Incorporació de l’Anglès a la Docència.

Coordinació
Irma Mulet Vilar (Assessoria d’Anglès del SLT).

Durada
40 hores (presencials: 30 h; treball autònom: 10 h).

Calendari
Del 4 d’octubre a l'1 de desembre.

Octubre: 4, 6, 13, 18, 20, 25 i 27.
Novembre: 3, 8, 10, 15, 17, 22 i 24.
Desembre: 1.

Dies
Dilluns i dimecres.

Horari
De 15 h a 17 h

Preu
Gratuït.
http://inscripcio.uji.es

Període de matriculació
De l’1 al 26 de setembre.

 

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia