Aprendre a aprendre

24/05/2021 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Una de les finalitats de l'Àrea de Formació és aconseguir que les persones usuàries siguen capaces d'aprendre autònomament. Amb aquest objectiu es vol incidir en la reflexió sobre el propi aprenentatge i es vol desenvolupar la capacitat d'aprendre. Per això hem dedicat una àrea a aprendre a aprendre en el Centre d'Aprenentatge de Llengües (CAL) , s'han elaborat diferents fitxes i qüestionaris, materials que faciliten l'autoaprenentatge.

La figura de l'assessor o assessora té aquesta mateixa finalitat, és un element més al servei de les persones que venen al CAL i el seu objectiu és facilitar el camí perquè tothom es responsabilitze del propi aprenentatge: perquè cal aprendre a aprendre.

Si autoaprenentatge és un terme que fa referència a totes les situacions en què l'aprenent treballa sense control directe del professor o la professora i fora de l'àmbit de la classe (BOSCH, MIREIA: Autonomia i aprenentatge de llengües. Barcelona: Graó, 1996), l’aprenent al CAL pot aprendre a aprendre a organitzar la informació, seleccionar allò més important i utilitzar més tard el coneixement après.

Aquestes tasques requereixen tindre assolides una sèrie d’estratègies i la responsabilitat de posar-les en pràctica.

Els materials d'aprendre a aprendre que hi ha al CAL permeten planificar l’aprenentatge, organitzar-lo i avaluar-lo. Són un conjunt d’eines que ajuden l'aprenent a determinar quines són les seues necessitats, quin és el procés d'aprenentatge que està duent a terme, quin és el resultat del seu aprenentatge i quines possibilitats li ofereix un centre d’autoaprenentatge.

Aprendre a aprendre suposa, doncs, prendre consciència d’allò que es vol aprendre i com es vol aprendre.

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia