Àrea d'Assessorament en Català i Espanyol Traduccions, correccions i assessorament en català i espanyol

20/02/2024 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’Àrea d'Assessorament en Català i Espanyol ofereix un servei de correcció en català i de traducció al català i a l’espanyol que dona resposta a les necessitats dels diferents òrgans de la Universitat amb l’objectiu d’aconseguir una comunicació eficient i eficaç des de la qualitat lingüística.

L'Àrea atén també consultes lingüístiques i terminològiques, estableix criteris lingüístics i d'ús en els documents i webs institucionals, elabora materials d'interès per a la comunitat universitària, ofereix recursos lingüístics per a la correcció i traducció, assessora sobre l'ús de les llengües oficials i el llenguatge inclusiu, i dissenya els impresos i formularis oficials de la Universitat.

Serveis al PDI i al PI

 • Correcció/traducció d'apunts, material docent, i exàmens i proves d'avaluació.
 • Correcció/traducció de les guies docents.
 • Correcció/traducció de materials per a congressos (presentacions, cartells, programes, díptics...).
 • Assessorament per a la contractació de serveis de traducció i correcció externs.

Serveis al PAS

 • Correcció/traducció de la documentació de gestió diària de tots els serveis, departaments i unitats administratives.
 • Correcció del web.

Serveis a l'estudiantat

 • Correcció en valencià dels TFG i TFM, i de tesis doctorals, si s'han de publicar.
 • Assessorament lingüístic puntual.

Recursos

Criteris de l'assessorament i recomanacions

 • La correcció de textos té prioritat sobre la traducció. L'SLT no guarda còpia dels documents corregits/traduïts.
 • Cal trametre la sol·licitud mitjançant el formulari en línia SPI (IGLU Formularis i peticions SPI Nova sol·licitud Servei de Llengües i Terminologia > Sol·licitud d'assessorament lingüístic i amb antelació suficient (mínim d'un dia laborable).
 • En un mateix SPI es pot sol·licitar més d'un tipus d'assessorament (correcció d'un document i posterior traducció); en aquest cas, cal indicar-ho en l'apartat Observacions i anotar la suma duplicada del nombre de fulls.
 • Els documents s'han de trametre en format electrònic adjunts al formulari SPI (fins a un màxim de 5 arxius). Si cal fer algun aclariment sobre el document, es disposa d'un camp d'observacions en l'SPI per a fer-ho.
 • Es poden indicar també adreces de l'aplicació UPO per a traduir directament sobre la plataforma.
 • Per a la traducció automàtica de textos es recomana la plataforma SALT de la Generalitat Valenciana. Abans d'enviar un text traduït automàticament, cal revisar-lo. En tot cas, cal adjuntar també el text original. Altres traductors en línia: Apertium, Politraductor UPV i Google Traductor.
 • Els documents s'han d'enviar en format text (Libreoffice, Word, rtf, text). També s'admeten documents en format PowerPoint, presentacions del LibreOffice o altres; en aquest cas es recomana enviar els textos abans de dissenyar la presentació. No s'admeten textos en pdf ni imatges que no es poden modificar.
 • És preferible trametre els documents a corregir/traduir sense formats o estils (sagnats especials, numeració automàtica, vinyetes, imatges incrustades, notes a peu de pàgina, etc.), ja que no sempre es podran mantindre en el procés de traducció.
 • Per a correccions/traduccions en format paper o exàmens i proves d'avaluació, contacteu amb assessorament@uji.es o 964 728 879 / 964 728 881.

 

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia
Imatge 2 accio imatge2

Àrea d'Assessorament en Català i Espanyol