Terminis

02/12/2020 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook Facebook
Twitter Twitter
Linkedin Linkedin
Whatsapp Whatsapp
Gmail Gmail
Imprimir Imprimir

Les presses i la qualitat no solen ser bons companys de viatge. Com més marge de temps hi haja per fer un treball, millor. 

Cal tenir en compte també que la tasca de traducció o correcció no sol començar immediatament o poc després de rebre un encàrrec, ja que sempre sol haver-hi encàrrecs en curs o pendents. 

En tot cas, s’intenta donar prioritat als encàrrecs urgents i complir amb les dates de lliurament sol·licitades pels usuaris, encara que no sempre podem garantir el compliment d'aquests terminis. En el cas de sol·licituds molt urgents o que cal que estiguen ineludiblement per a la data indicada, convé posar-se en contacte amb el responsable (per telèfon o en persona, preferentment) per agilitzar el procés i confirmar si l'encàrrec pot fer-se dins del termini sol·licitat o no.

Orientativament, els terminis mínims són els següents:

Correccions

1-2 pàgines: 2 dies laborables

3-10 pàgines: 4 dies laborables

11-20 pàgines: 7 dies laborables

Més de 20 pàgines: 10 dies laborables 

 

Traduccions

1-2 pàgines: 4 dies laborables

3-10 pàgines: 10 dies laborables

Més de 10 pàgines: 21 dies laborables

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia