Orientacions i recomanacions per a la traducció i correcció de documents de recerca

01/12/2020 | SLT
Compartir

Compartir

Facebook Facebook
Twitter Twitter
Linkedin Linkedin
Whatsapp Whatsapp
Gmail Gmail
Imprimir Imprimir

Recomanacions generals

  1. El primer pas cap a l’èxit d’una publicació per traduir o corregir és que l’original estiga ben redactat. Per tant, és molt important revisar que siga el més clar possible i que la informació no siga redundant. Si escriviu un text en castellà per traduir, podeu consultar la guia Cómo escribir con claridad de la UE. Si escriviu directament en anglès, podeu consultar la guia equivalent (How to write clearly). Per a altres idiomes, consulteu ací. En aquest punt, és pertinent recordar que cal anar amb molta precaució si s’usen traductors automàtics i que en cas de fer-ho convé sempre revisar el text traduït, llevat que s’use simplement a efectes informatius (i no de producció de textos).
  2. Un altre punt important és adequar el text a les convencions pròpies de l’especialitat, més enllà dels aspectes purament lingüístics (com ara qüestions d’estructura i organització o de format). Potser és evident, però no escriuen igual els enginyers que els historiadors, encara que ho facen en la mateixa llengua.
  3. Convé també tenir present les normes d’estil de cada publicació concreta. Per això, és important consultar si la revista o editorial on vaja destinat el vostre escrit té instruccions específiques pel que fa al llenguatge o el format (encara que aquest últim aspecte sol ser responsabilitat última dels autors). Així, per exemple, és possible que en alguns casos hàgeu d'escriure en una variant determinada de la llengua (anglès britànic o americà), usar o evitar construccions en passiva, etc.
  4. També és molt important tenir en compte la finalitat de la traducció o correcció. Així, les estratègies a seguir no són iguals si el text és per publicar o no, si és per ser llegit o per ser escoltat, si el públic és especialitzat o no, etc.

Per tant, és important que faciliteu el màxim d’informació possible als traductors o correctors externs:

  1. Nom de la revista, editorial, congrés, etc.
  2. Documentació complementària: textos paral·lels (p. ex., articles propis o d’altres autors relacionats amb el tema que estiguen publicats, glossaris amb terminologia específica, etc.)
  3. Estil i format requerits
  4. Tipus de públic i àmbit geogràfic de destinació
  5. Text original, en el cas de textos per a corregir que han traduït els usuaris mateixos, ja que pot ajudar a aclarir el sentit d’algunes idees.
Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia