UJI

Assessorament en Llengües Estrangeres

01/12/2020 | SLT

El Servei de Llengües i Terminologia (SLT), mitjançant l’Àrea d’Assessorament en Llengües Estrangeres, ofereix un servei de correcció en anglès i traducció d’anglès a valencià o castellà i viceversa dels tipus de documents indicats en l’apartat següent.

Pel que fa a altres llengües estrangeres, es valora cada sol·licitud individualment, tot i que es fa el possible per donar resposta a les peticions de traducció o correcció de documents institucionals en les principals llengües europees. En tot cas, l’Àrea pot posar els usuaris en contacte amb professionals que treballen en altres llengües.  


Contacte

Àrea d’Assessorament en Llengües Estrangeres
Servei de Llengües i Terminologia
Edifici Departamental d'Informàtica i Matemàtiques (ESTCE), Planta 0
Telèfons: +34 964 72 88 76 i +34 964 72 92 42 
llengues@uji.es
 

 

Assessorament en Llengües Estrangeres
Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia