UJI
  • UJI
  • Àrea d'informàtica

Àrea d'informàtica

Última modificació: 02/12/2015 | Font: SLT

El CAL disposa de programes didàctics informàtics per a l'aprenentatge de les diferents llengües que s'hi poden estudiar. Aquest material permet posar a l'abast dels autoaprenents un ventall més ampli de selecció per planificar i dissenyar l'aprenentatge d'un idioma. A més a més, hi ha equips multimèdia, lectors de CD-ROM, correctors informàtics per a documents en cada una de les llengües i accés a Internet per a connectar-se a adreces amb recursos en línea per a l'aprenentatge de llengües.

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia