UJI

Acreditació CIEACOVA. Novetat: convocatòria de gener de 2020

Última modificació: 17/10/2019 | Font: SLT

El 22 de setembre del 2015 es va reunir a Alacant el Ple de la Comissió Interuniversitària d’Estandardització d’Acreditacions de Coneixements de Valencià (CIEACOVA), formada per membres dels serveis lingüístics de diverses universitats valencianes, públiques i privades, que han signat un conveni per a l’homologació dels certificats de valencià expedits pels serveis lingüístics d’aquestes universitats.

La CIEACOVA té com a objectius principals fixar el model d’acreditació d’exàmens i coordinar les proves interuniversitàries d’acreditació per a obtindre els certificats de coneixements de valencià, i elaborar i publicar el catàleg de certificats d’acreditació de competència lingüística en valencià emesos per les universitats signants.

Cada universitat determina les convocatòries i els nivells en què participarà. El Servei de Llengües i Terminologia de l'UJI programa dues convocatòries d'examen, al gener i al juny.

NOVETATS


Convocatòria de gener de 2020 (en PDF)

Termini de matriculació:
Comunitat universitària i Sauji Pemium: de l'11 al 24 de novembre de 2019
Persones externes: del 25 al 29 de novembre de 2019
El nombre de places és limitat
 
Nivells i dates
Part oral
• B2 i C2: 13 de gener de 2020 a partir de les 16 h
• C1: 16 de gener de 2020 a partir de les 16 h
Part escrita
• B2 i C2: 23 de gener a les 16 
• C1: 24 de gener de 2020 a les 16 h
 
Inscripció
 

 

 


 

 

Informació proporcionada per: Servei de Llengües i Terminologia