UJI

Configuració del Proxy-cache per a usuaris de la Universitat Jaume I

Configuració del Proxy-cache per a usuaris de la Universitat Jaume I

Última modificació: 03/06/2015 | Font: SI

Si esteu connectant-vos a la Internet des d'un ordinador de la Universitat Jaume I (domini: uji.es), podeu fer ús del servidor Proxy-cache "proxy-cache.uji.es" per a navegar més ràpidament.


Com s'ha de configurar el navegadorWeb per fer servir el proxy-cache de la Universitat Jaume I?
Hi ha dues possibles configuracions que són semblants en tots els navegadors:configuració automàtica i cofiguració manual.

Configuració automàtica
És la recomanada. Amb aquesta configuració si el servidor Proxy està inaccessible,utilitzarà qualsevol de les caches de la jerarquia i si aquests tampoc funcionen, aniràdirectament al servidor WWW remot.

Configuració manual
Amb aquesta configuració el navegador fa totes les peticions via el servidor Proxy que liespecifiquem i si aquest no funcionara (cosa improbable) no seria capaç de portar-nosl'objecte (tota mena de documents que hi ha al WWW: textos, imatges, vídeos, sons, etc.),que li hem demanat.

Què passa si no puc accedir al servidor Proxy?
Normalment amb la configuració automàtica no hi haurà cap problema perquè estàconfigurat per tal que automàticament salte a altres caches de la jerarquia i si aquestes
tampoc funcionaren aniria a fer la petició directament sense passar pels servidors Proxy.

En cas de tenir la configuració manual si el servidor Proxy no contesta hauríem detornar a configurar el navegador per tal que faça connexions directes sense fer servir unservidor Proxy.

Si el que falla és la xarxa o el DNS no s'ha de fer res amb la configuració delservidor Proxy, ja que la connexió no anirà de cap manera.

Per a més informació podeu obrir un ticket d'intervenció del CAU (Centre d'Atenció a Usuaris).

Configuracions dels navegadors més usuals

Configurar Proxy-cache en Explorer versions 4.x

Configurar Proxy-cache en Netscape versions 4.x

Configurar Proxy-cache en Lynx

Internet Explorer

Netscape

Lynx


 

  • Per a configurar el servidor Proxy de la Universitat Jaume I automàticament en elnavegador Explorer, realitzarem el següent procediment:

  • Per a configurar el servidor Proxy de la Universitat Jaume I automàticament en elnavegador Explorer, realitzarem el següent procediment:

Informació proporcionada per: Servei d'Informàtica